Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 3.11.2004 klo 10.00

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2004-2005 ilmestynyt:
Metsäteollisuustuotteiden kulutuksen kasvu nostaa kuitupuun kysyntää

Maailmantalouden kasvu ja euroalueen talouskasvun elpyminen ovat nostaneet metsäteollisuustuotteiden kysyntää, mikä on kasvattanut Suomen vientimääriä. Kysynnän kasvu ei ole kuitenkaan heijastunut ylitarjonnan ja vahvan euron vuoksi juurikaan tuotteiden hintoihin, vaan hintakehitys on edelleen epävarmaa päävientimarkkinoilla Euroopassa. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat metsäsektorin suhdannekehitystä tänään julkaistavassa Metsäsektorin suhdannekatsauksessa vuosille 2004-2005. Ennusteiden keskeiset epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.

Paperin vienti kasvaa, mutta hintakehitys epävarmaa (lue lisää)
Paino- ja kirjoituspaperin kulutuksen kasvu vientimarkkinoilla nostaa Suomen vientimääriä selvästi tänä ja ensi vuonna. Vaikka paperin vientihinta hieman loppuvuodesta 2004 nousee, viennin keskihinta jää tänä vuonna selvästi viime vuotta alemmaksi. Vielä ensi vuonna ylitarjonta hidastaa hinnannousua ja viennin keskihintojen odotetaan ylittävän parilla prosentilla kuluvan vuoden hintatason.

Sahatavaramarkkinoilla jatkuu kireä kilpailu (lue lisää)
Asuinrakentamisen kasvu jää ensi vuonna Euroopan vientimarkkinoilla korjausrakentamisen varaan. Tämä yhdessä runsaan sahatavaran tarjonnan kanssa pitää sahateollisuuden kilpailun kovana. Suomen sahatavaran tuotanto ja vienti sekä hinnat laskevat hieman.

Raakapuun kysyntä korkealla, hintataso pysyy vakaana (lue lisää)
Paperiteollisuuden tuotannon kasvu ja sahatavaran edelleen suuret tuotantomäärät pitävät raakapuun kysynnän vilkkaana. Sahateollisuuden suhdannekehityksen valossa tukkipuun hintoihin ei odoteta ensi vuonna nousua ja kuitupuun hinnan nousu arvioidaan paperiteollisuuden hintakehityksen perusteella pieneksi.

Katsaus sisältää myös viisi erityisartikkelia, joissa käsitellään mm. puutuotteiden vientimahdollisuuksia Kiinaan ja metsäverotuksen siirtymäkauden vaikutuksia puumarkkinoihin.

Lue lisää metsäsektorin suhdannekehityksestä

Lisätietoja:
MMT Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos / Vantaan tutkimuskeskus, puh. 010 211 2232, sähköposti riitta.hanninen@metla.fi

Tilaukset:

  • Tilauslomake Internetissä

  • puhelimitse: 010 211 2198/ Raija Lahtinen

  • sähköpostilla: raija.lahtinen@metla.fi

Metsäsektorin suhdannekatsaus on luettavissa ja tulostettavissa pdf-muotoisena myös Metinfo
Tilastopalvelussa
(vaatii käyttölisenssin).

Tutkimushanke: Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi