Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 1.11.2004

Havupuille odotettavissa hyvä siemenvuosi Pohjois-Suomeen

Männyn ja kuusen luontaisen uudistamisen edellytykset näyttävät Lapin ja Oulun lääneissä hyviltä, koska pohjoisessa molemmat puulajit siementävät ensi keväänä runsaasti. Etelä-Suomessa kuusen siemensato jää sen sijaan heikoksi. Hyvät siemensadot mahdollistavat käpyjen keruun varsinkin Pohjois-Suomessa, missä kuusen siemenvarastot ovat huvenneet lähes olemattomiin ja myös männyn siemenestä on monin paikoin pulaa.

Männyllä hyvälaatuinen siemensato
Keväällä 2005 variseva männyn siemensato on muodostumassa paremmaksi kuin mitä alustava, emikukintoihin perustuva ennuste antoi aiheen olettaa. Ensi keväänä männyn siemensato on runsas Länsi- ja Pohjois-Suomessa, mutta jää Itä-Suomessa hieman muuta maata heikommaksi. Itäisellä Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa männyn käpyjä esiintyy nyt selvästi vähemmän kuin vuosi sitten, jolloin alueen käpysato oli erinomainen.

Siemenen kypsymisen kannalta kriittisillä alueilla - Lapissa ja Kainuussa - kasvukauden lämpösummakertymä ylitti pitkäaikaisen keskiarvon, joten olosuhteet ovat olleet otolliset hyvälaatuisen siemensadon muodostumiselle. Paikoitellen Lapin pohjoisosissa siementen itävyys on kuitenkin jäämässä huonoksi.

Keväällä 2006 variseva männyn siemensato on alustavien arvioiden mukaan heikompi kuin ensi kevään sato. Ennustetta tarkennetaan pikkukäpyjen lukumäärän perusteella seuraavan kerran kevättalvella 2005.

Käpytuholaiset vioittaneet kuusen käpysatoa
Keväällä 2005 variseva kuusen siemensato on laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa heikko. Maan lounaisosissa kuusen käpyjä esiintyy runsaammin, mutta kävyt ovat monin paikoin siemen- ja käpytuholaisten, erityisesti käpykoisan, pahoin vioittamia. Etelä-Suomessa kyseessä on jo neljäs peräkkäinen huono kuusen siemenvuosi.

Pohjanmaalla ja Kainuussa kuusen käpysato on melko runsas. Paras sato saadaan Lapissa, missä kuusen käpyjen keräys on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Siementen itävyys on Metsähallituksen alustavien selvitysten perusteella erittäin hyvä, vaikka käpytuholaiset ja ruostesienet ovatkin vaikeuttaneet kävynkerääjien työtä myös pohjoisessa.

Koivun taimia syntynee ensi kesänä tavanomaista vähemmän
Loppukesällä maahan varissut koivun siemensato oli koko maassa heikko, joten ensi kesänä koivun taimettumisen odotetaan olevan normaalia vähäisempää. Ensi kevään kukintarunsaudesta saadaan tietoa syksyn ja talven aikana siemensadon tarkkailumetsissä tehtävien urpulaskentojen perusteella.

Siemensatoennusteiden kartat

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi