Metsäntutkimuslaitos

Liite metsävaratiedotteeseen 14.10.2004
Takaisin tiedotteeseen
Lisätietosivulle

Tiedotteen otsikko

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen metsävaratietoja

Tilavuudet ja kasvut on esitetty metsä- ja kitumaalle.
Hakkuukertymät on esitetty puuntuotannossa olevalle metsä- ja kitumaalle.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus
Metsävaratietoja:
 
VMI8 (1992-94)
VMI9 (2002-03)
Muutos
Maapinta-ala
3 530 100 ha
3 529 000 ha
 
- metsätalousmaa
3 116 600 ha
3 121 900 ha
+0,2 %
- metsämaa
2 350 400 ha
2 410 600 ha
+2,6 %
 
 
 
 
Puuston tilavuus
176,1 milj. m3
201,1 milj. m3
+14 %
- mänty
99,0 milj. m3
118,2 milj. m3
+19 %
- kuusi
39,9 milj. m3
39,2 milj. m3
-2 %
- koivu
32,5 milj. m3
38,0 milj. m3
+17 %
- muu lehtipuu
4,7 milj. m3
5,8 milj. m3
+23 %
- keskitilavuus
64,7 m3 /ha
72,5 m3 /ha
+12 %
 
 
 
 
Puuston vuot. kasvu
6,92 milj. m3
8,81 milj. m3
+27 %
- mänty
3,97 milj. m3
5,09 milj. m3
+28 %
- kuusi
1,21 milj. m3
1,48 milj. m3
+22 %
- koivu
1,51 milj. m3
1,92 milj. m3
+27 %
- muu lehtipuu
0,23 milj. m3
0,32 milj. m3
+39 %
- keskikasvu
2,54 m3/ha/v
3,18 m3/ha/v
+25 %
 
 
 
 
Kuollutta puuta
 
12,2 milj. m3
 
- keskimäärin
 
4,4 m3/ha
 
 
 
 
 
Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
 
22 500 ha
0,7 % metsä-, kitu- ja joutomaan alasta
- näistä suojelualueilla tai suojeluohjelmissa
 
7300 ha
 
Hakkuumahdollisuusarviot (hakkuukertymä)
käyttöpuuta
Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio 2001-2010
5,2 milj. m3/v
Metsänhoitosuositusten perusteella hakattavissa 2001-2010
6,0 milj. m3/v

Takaisin tiedotteeseen
Lisätietosivulle

Lisätietoja:

Metsävaratiedot:

 • Professori Erkki Tomppo, p. 010 211 2170 tai 050 391 2170, erkki.tomppo@metla.fi
 • Julkaisu: Tomppo E. ym. 2004. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 1968-2002.
  Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004: 339-418.
 • Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi
Hakkuumahdollisuusarviot:
 • Professori Tuula Nuutinen, p. 010 211 3043 tai 050 391 3043, tuula.nuutinen@metla.fi
  MMM Hannu Hirvelä, p. 010 211 2168, hannu.hirvela@metla.fi
 • Julkaisu: Nuutinen T. ym. 2004. Valtakunnan metsien 9. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot vuosille 2002-2031 Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella.
  Metsätieteen aikakauskirja 3B/2004: 419-435.
 • Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi