Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 1.9.2004

NIMITYKSIÄ METLASSA:
Jussi Uusivuori metsäekonomian professoriksi Vantaalle
Jori Uusitalo Parkanon tutkimusaseman johtajaksi

Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta on nimittänyt 31.8.2004 FT Jussi Uusivuoren kansantaloudellisen metsäekonomian professoriksi Vantaan tutkimuskeskukseen sekä MMT Jori Uusitalon Parkanon tutkimusaseman johtajaksi.

Kansantaloudellisen metsäekonomian professori tutkii puumarkkinoiden toimintaa, metsätalouden investointeja, metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä sekä metsäpolitiikan keinoja ja niiden vaikuttavuutta. Tutkimusala kattaa puuntuotannon näkökulman ohella myös metsän muut käyttömuodot.

Jussi Uusivuori on opiskellut metsätieteitä ja kansantaloustiedettä Helsingin yliopistossa sekä Wisconsin-Madisonin yliopistossa, jossa hän väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 1990. Uusivuori on työskennellyt metsäekonomistina Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa, tutkijana Helsingin yliopistossa, Metlassa ja Suomen Akatemiassa. Helsingin yliopiston dosentti hän on ollut vuodesta 1991. Uusivuori on tutkinut mm. kansainvälistä kauppaa, metsien suojelun taloudellisia vaikutuksia, metsäverotusta ja metsänomistajien taloudellista käyttäytymistä.

Vuonna 1961 perustettu Parkanon tutkimusasema on Metsäntutkimuslaitoksen ensimmäinen maakunnallinen tutkimusasema, jonka toimialueena on läntinen Etelä-Suomi. Tutkimusaseman tärkeimmät tutkimusalat ovat suometsätalous, metsien terveydentila sekä metsänuudistaminen ja kasvatus. Tutkimusasemalla työskentelee 43 vakinaista henkilöä, joista kymmenen on tutkijoita.

Jori Uusitalo on opiskellut metsäteknologiaa Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi vuonna 1996. Uusitalo on hoitanut Joensuun yliopistossa määräaikaisia professorin virkoja sekä puuteknologian että metsäteknologian alalla. Hänet nimitettiin metsäteknologian dosentiksi Helsingin yliopistoon ja Joensuun yliopistoon vuonna 2001. Uusitalo on tutkinut mm. puunkorjuuta ja puuaineen laatukysymyksiä.


Lisätietoja:

ylijohtaja Hannu Raitio
puh. 010 211 2010
hannu.raitio@metla.fi
tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen
puh. 010 211 2020
kari.mielikainen@metla.fi
  
Jussi Uusivuoren yhteystiedot:
Jussi Uusivuori
puh. 010 211 2064
jussi.uusivuori@metla.fi
Jori Uusitalon yhteystiedot:
Jori Uusitalo / Joensuun yliopisto
puh. 050 35 22 389
jori.uusitalo@joensuu.fi

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi