Lähtölaukaus Farmarissa Mikkelissä
Luonnonvara-organisaatioiden yhteistyö tiivistyy

Yleistiedote 13.7.2004
Pressmeddelande på svenska

>

Kaksitoista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvaa virastoa on tämänvuotisessa Farmari-maatalousnäyttelyssä ryhmittynyt historialliseen yhteisesiintymiseen yhteisen Luonnonvarat - kaikki auringosta -tunnuksen alle. Tällä alan organisaatiot haluavat tuoda esiin yhteisen lähtökohtansa, luonnonvarat. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Ministeriö ohjaa niin luonnonvarojen käyttöä kuin tutkimustakin, minkä ansiosta hallinnonala koskettaa hyvin monella tavoin suomalaisten arkea aina ruokapöydästä metsäretkelle.

Luonnonvarat-tunnus näkyy ensi kertaa Farmari-näyttelyssä Mikkelissä 29.7.-1.8. ja siitä eteenpäin eri paikoissa muistuttamassa hallinnonalan yhteisistä juurista. Pidämme viestintäyhteistyötämme tervetulleena kädenojennuksena nimenomaan kuluttajien ja kansalaisten suuntaan.

Farmarissa virastot ovat ryhmittyneet kuuden teeman ympärille. Sisäosastolla B-hallissa esillä ovat maatilat ja uudistuva politiikka, maaseudun kehittäminen, elintarviketalouden laatuketju, elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen yhteistyö sekä marjat, marjapaikat ja riista. Ulko-osastolla (K11) teemana on kalavesien kunnostus.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja avaa osaston (B-halli) torstaina 29.7. klo 10.00 ja keskustelee sen jälkeen osastolla viljelijöiden kanssa. Maatalousosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Ilkka Ruska maa- ja metsätalousministeriöstä on viljelijöiden tavattavissa Luonnonvarat-osastolla perjantaina 30.7. klo 12.00-13.30 ja politiikkalinjan päällikkö Heimo Hanhilahti lauantaina 31.7. klo 12.00-13.30. Lisäksi messuyleisölle esiintyvät lauantaina B-hallin keitaalla vanhempi tutkija Kauko Salo, Metla klo 13.15. aiheenaan "Ilmastonmuutos aikaistaa keväät, miten käy mustikan?" ja professori Risto Tahvonen, MTT klo 14.15 aiheenaan "Uudet marjat ja vanhojenkin viljelytekniikat". Risto Tahvonen jatkaa aiheesta myös sunnuntaina 1.8. klo 13.15 ja 14.15.

Luonnonvarayhteisöjä ovat maa- ja metsätalousministeriö ja sen hallinnonalaan kuuluvat organisaatiot: Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, Geodeettinen laitos, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike, Maanmittauslaitos, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsästäjäin keskusjärjestö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio sekä metsäkeskukset, alueelliset ympäristökeskukset ja TE-keskukset.

Lisätietoja: Maa- ja metsätalousministeriö, www.mmm.fi

Lue myös Luonnonvarojen mustikkatiedote

Metsäntutkimuslaitoksen uusimmat tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/ajankohtaista

  Päivitetty:   13.07.2004  Metla   Palaute Metlan etusivulle