Lantbruksmässan Farmari i S:t Michel är startskottet
Naturtillgångarna som samarbetsforum

Pressmeddelande 13.7.2004

>

Tolv organisationer, som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, har i årets lantbruksmässa Farmari grupperat sig under logon Naturtillgångarna - kraft från solen. Med detta historiska gemensamma framträdande vill organisationerna poängtera sina gemensamma rötter, naturtillgångarna. Jord- och skogsbruksministeriets mål är att skapa och upprätthålla förutsättningar för hållbar och mångsidig användning av förnybara naturtillgångar. Ministeriet styr både användningen av och forskningen kring naturtillgångar. På detta sätt berör förvaltningsområdet finländarnas vardag på många olika sätt.

Logon Naturtillgångar ses för första gången under lantbruksmässan Farmari i S:t Michel 29.7-1.8. Efter detta kommer logon att synas på olika platser för att påminna om förvaltningsområdets gemensamma rötter. Vi anser att vårt kommunikationssamarbete är en välkommen utsträckt hand mot konsumenterna och medborgarna.

Under mässan har organisationerna samlats kring sex olika teman. Inne i B hallen är teman gårdar och förnyad politik, utveckling av landsbygden, livsmedelsekonomins kvalitetskedja, samarbetet mellan livsmedelsövervakningen och -forskningen samt bär, bärplatser och vilt. I utomhusavdelningen (K11) är temat restaurering av fiskevatten.

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja öppnar avdelningen (B-hallen) torsdagen den 29 juli kl. 10.00. Efter öppnandet diskuterar han med jordbrukare. Jordbruksavdelningens avdelningschef, överdirektör Ilkka Ruska från jord- och skogsbruksministeriet träffar jordbrukare på avdelningen Naturtillgångar fredagen den 30 juli kl. 12.00-13.30. Chefen för politiklinjen Heimo Hanhilahti kan man möta lördagen den 31 juli kl. 12.00-13.30 på samma avdelning. Klockan 13.15 på lördagen kommer dessutom äldre forskare Kauko Salo från Skogsforskningsinstitutet att tala om klimatförändringar ("Ilmastonmuutos aikaistaa keväät, miten käy mustikan?") i B-hallen och professor Risto Tahvonen, MTT om ämnet bär och bärodling ("Uudet marjat ja vanhojenkin viljelytekniikat") kl.14.15. Risto Tahvonen fortsätter med samma tema söndagen den 1 augusti kl. 13.15 och 14.15.

De som samarbetar är jord- och skogsbruksministeriet och organisationerna som hör till dess förvaltningsområde: Livsmedelsverket, Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Geodetiska institutet, Kontrollcentralen för växtproduktion, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike, Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet, Jägarnas centralorganisation, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, Finlands miljöcentral, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio samt skogscentralerna, de regionala miljöcentralerna och TE-centralerna.

Ytterligare information: Jord- och skogsbruksministeriet, www.mmm.fi

Se också pressmeddelanden om blåbär

Metlas pressmeddelanden på internetsidan: http://www.metla.fi/ajankohtaista

  Päivitetty:   13.07.2004  Metla   Palaute Metlan etusivulle