Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.6.2004

Metsäntutkimuksen kenttäkoe tuhottu Punkaharjulla

 

Metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun tutkimusasemalla sijaitseva rauduskoivujen kenttäkoe on tuhottu 18.6.-21.6. välisenä aikana. Tuhottu koe sijaitsee Savonlinnan-Punkaharjuntien pohjoispuolella (valtatie 14). Kaikki korkealla hirviaidalla ympäröidylle, lukitulle, noin 2000 neliömetrin suuruisella alueelle istutetut lähes 400 tainta oli katkottu tai revitty maasta. Kokeen rahallinen arvo oli vähintään 100 000 euroa, ja kyseessä oli useiden ihmisten vuosien työ. Keskusrikospoliisin Mikkelin yksikkö tutkii tuhotyötä.

Osa tuhotun, noin viisi vuotta vanhan kokeen koivuntaimista oli muuntogeenisiä: taimien alkuperää oli muunneltu hiilidioksidin sidonnasta vastaavan entsyymin osalta. Kokeen pääasiallinen tarkoitus oli selvittää geenimuunneltujen metsäpuiden ympäristövaikutuksia, ekologisia vuorovaikutuksia ja siirtogeenien pysyvyyttä. Tietoa GM-puiden ympäristövaikutuksista on niukasti ja monialaisen ympäristötutkimuksen tarve on laajasti tunnustettu. Nyt tuhotun kokeen avulla näitä kysymyksiä olisi voitu selvittää. Tutkimus on luvanvaraista ja sitä valvoo geenitekniikan lautakunta.

Lisätietoja ja yhteydenotot:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi