Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.6.2004

Dosentti Jukka Laine suometsätieteen professoriksi Metlaan

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 18.6.2004 maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jukka Laineen suometsätieteen professorin virkaan. Professorin tutkimusala jakaantuu kahteen suureen tutkimuskokonaisuuteen, joista toiseen kuuluvat suometsien ekologia, hydrologia, ravinnetalous sekä suometsien sukkessio ja dynamiikka, toiseen ojitettujen suometsien vesi- ja ravinnetalouden hoidon menetelmät sekä turvemaiden uudistaminen, metsittäminen ja suometsien käsittely. Laine aloittaa työnsä elokuun alussa Metlan Parkanon tutkimusasemalla.

Jukka Laine on opiskellut metsätieteitä Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi 1984. Helsingin yliopiston dosentti hän on ollut vuodesta 1986. Laine on työskennellyt useita jaksoja tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa sekä tutkijana Suomen Akatemiassa. Tällä hetkellä on on Suomen Akatemian vanhempana tutkijana.

Jukka Laine on tehnyt monipuolista ja kattavaa tutkimusta suometsätieteen eri osa-alueilla. Uransa ensimmäiset 10–15 hän on tutkinut pääasiassa suometsien kasvua ja puuntuotosta. Tänä aikana hän on myös perehtynyt perusteellisesti suontutkimukseen pitkäaikaisiin kokeisiin Metlassa. Viime vuosina hän on tutkinut turvemaiden hiilivarastoja sekä kasvihuonekaasujen sitoutumista ja vapautumista turvemaista. Viran tutkimusalan hyvän tuntemuksen ja monipuolisen tutkimustaustan lisäksi Laineella on vahva kansainvälisen kokemus ja yhteistyöverkosto sekä hyvä käytännön metsätalouden tuntemus.

Suontutkimuksen keskeisinä haasteina Laine pitää hiilikysymystä ja ilmastotutkimusta, jotka ovat maailmanlaajuisestikin tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Toinen keskeinen tutkimusteema on ojitettujen soiden eri käyttömuodot – puuntuotanto, hiilensidonta, ravinneasiat –- ja niiden yhteensovittaminen. Tietoa suometsistä ja niiden käytöstä tarvitaan muun muassa päätettäessä Suomen 10 miljoonan suohehtaarin tulevasta käytöstä. Ojitetut, metsäiset suot (lähes 6 miljonaa hehtaaria) ovat Kansallisen metsäohjelma 2010:n mukaan metsiemme puuntuotannon kannalta tulevien vuosikymmenten suurimpia mahdollisuuksia, mutta myös vaikeimpia metsänhoidollisia ja vesitaloudellisia haasteita.

Lisätietoja:

Jukka Laineen yhteystiedot:

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi