Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.6.2004

Valtakunnan metsien kymmenes inventointi käynnistyy
- kuvat ja kartakkeet

 

Takaisin tiedotteen taustatietosivulle | Takaisin tiedotteeseen |
Kuvasivun alkuun | Suomen metsävarat | VMI-tulosten mittausvuodet | VMI10:n eteneminen, 2004 | VMI:n koealaotanta

Suomen metsävarojen kehitys

Kuva 1. Suomen metsien puuston määrä 1921–2003.

Kuva 2. Suomen metsien puuston vuotuinen kasvu ja poistuma 1921–2003.

Takaisin tiedotteen taustatietosivulle | Takaisin tiedotteeseen |
Kuvasivun alkuun | Suomen metsävarat | VMI10:n eteneminen 2004 | VMI:n koealaotanta

 

VMI10:n maastotöiden eteneminen

Kuva 3. VMI10:n maastomittausten eteneminen kesällä 2004.

Takaisin tiedotteen taustatietosivulle | Takaisin tiedotteeseen |
Kuvasivun alkuun | Suomen metsävarat | VMI10:n eteneminen 2004 | VMI:n koealaotanta

 

Otantajärjestelmä

Kuva 4. VMI10:n otanta eteläisimmässä Suomessa.

 


Karttapohja Maanmittauslaitos/ lupa 6/MYY/03.

Kuva 5. Esimerkki VMI10:n koealarypäästä Etelä-Suomessa.

Takaisin tiedotteen taustatietosivulle | Takaisin tiedotteeseen |
Kuvasivun alkuun | Suomen metsävarat | VMI10:n eteneminen 2004 | VMI:n koealaotanta

 

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi