Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 8.6.2004

Kattava teos Suomen metsänhoidon varhaishistoriasta ilmestynyt

Metlan tiedonantoja sarjan uusi julkaisu "Läksi puut ylenemähän – Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla" käsittelee Suomen yhteiskunnallisen kehityksen kannalta tärkeää vaihetta 1600-luvulta 1800-luvun lopulle. Noina vuosisatoina muovautuneet metsänhoidon kehitysvaiheet ovat luoneet pohjaa nykyiselle metsäsektorille ja vaikuttaneet metsän asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Julkaisussa tarkastellaan Suomen metsien käytön historiaa ja sen sidoksia maanomistukseen ja vallinneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Siinä käydään läpi kansallisen metsäpolitiikan ja metsäntutkimuksen kiinnostavat syntyvaiheet ja niihin vaikuttaneet tekijät.

Valtiollisen metsäpolitiikan juuret ovat Ruotsin ja Venäjän vallan ajassa. Metsien käytön sääntelyn tarve johti jo 1600-luvun puolivälissä pysyvään metsän käytön julkiseen ohjaukseen. Metsää hyödynnettiin intensiivisesti tervanpolttoon, kaskimaiksi ja muuhun kotitarvekäyttöön, ja tiheimmin asutuilla seuduilla oli pulaa poltto- ja rakennuspuusta. Metsien väheneminen ja valtion tarve turvata puunsaanti laivanrakennus- ja vuoriteollisuudelle synnyttivät sääntelyn tarpeen. Sääntely ja sen organisaatiot muotoutuivat tulevina vuosisatoina, samoin kuin metsänhoidon menetelmiä koskeva tutkimustyö. Kestävän puuntuotannon opit jäivät käyttöön, kun metsäteollisuuden kasvu alkoi 1870-luvulla ja puuntarve lisääntyi entisestään.

Suomen metsien käytön vaiheista opituilla tiedoilla on merkitystä myös nykyisin. Kymmenissä maissa metsätalous kohtaa nyt samat ongelmat, jotka Suomessa kohdattiin edellisillä vuosisadoilla. Suomalaisia kokemuksia ja tietoja voidaan käyttää kehitettäessä valtion- ja yksityismetsätalouden metsänhoito-organisaatioita ja metsälainsäädäntöä.

Kirjan runsas kuvitus esittelee monipuolisesti menneinä vuosisatoina käytössä olleita menetelmiä. Vanhat kartat ja alkuaikojen metsäammattilaisten oppikirjat antavat kuvan siitä, millaisena metsänhoito tuolloin nähtiin. Kattava teos on omiaan kartuttamaan tietojasi suomalaisen metsäyhteiskunnan synnystä, ja se tarjoaa uutta luettavaa niin metsäammattilaisille kuin muille asiasta kiinnostuneille.

Julkaisu on MML Tapani Tasasen väitöskirjatyö. Tasasen väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 11.6.2004 klo 12 Helsingin yliopiston metsäasemalla Juupajoen Hyytiälässä.
Lisätietoja tilaisuudesta

Julkaisu
Tasanen T. 2004. Läksi puut ylenemähän – Metsien hoidon historia Suomessa keskiajalta metsäteollisuuden läpimurtoon 1870-luvulla. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 920. Hinta 32 €.

Lisätietoja ja tilaukset
Metla, kirjasto, p. 010 211 2200, kirjasto @ metla.fi


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi