Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 19.4.2004

Puiden terveys säilynyt ennallaan
Myrskyistä ja hirvistä merkittävimmät metsätuhot vuonna 2003

Vaikka myrskytuhoja oli vuonna 2003 vähemmän kuin edellisinä vuosina, myrskyt aiheuttivat silti merkittävimmät tuhot Suomen metsille. Myös hirvituhoja esiintyi edelleen runsaasti. Puiden yleistä terveydentilaa kuvaava latvuksen harsuuntumisaste on pysynyt muuttumattomana.

Koko maan kattavien seurantatulosten mukaan havu- ja lehtipuiden keskimääräinen harsuuntumisaste pysyi vuonna 2003 muuttumattomana edelliseen vuoteen verrattuna. Viime vuonna mäntyjen keskimääräinen harsuuntuminen oli 9,4 %, kuusten 18,5 % ja lehtipuiden 11,6 %.

Myrskytuhojen määrä väheni vuonna 2003, mutta myrskyt aiheuttivat silti merkittävimmät metsätuhot. Tarkkaa tietoa tuhojen määrästä ei ole käytettävissä, mutta Metlan saamien tuhoilmoitusten perusteella voidaan arvioida, että viime vuoden myrskyt kaatoivat puustoa noin miljoona kuutiometriä. Pahana myrskyvuotena 2001 tuhojen määrä oli yli 7 miljoonaa kuutiometriä.

Lumituhojen määrä lisääntyi viime vuonna etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Jo vuonna 2002 alkanut ja pitkälle viime kesään jatkunut kuivuus koetteli etenkin kalliomänniköitä rannikkoseuduilla.

Hirvieläimet aiheuttivat metsätaloudelle yhä paljon tuhoja. Valtion korvaamien hirvituhojen määrä on tosin kääntynyt lievään laskuun, mutta vuoden 2003 tuhoja korvataan silti noin kolmella miljoonalla eurolla. Myyrät aiheuttivat talvella 2002/2003 taimikkotuhoja etenkin Länsi- ja Keski-Suomessa.

Sienitauteja ja hyönteistuhoja melko vähän
Sienitauteja esiintyi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Männynversosurma laantui ja tuhoja ilmoitettiin enää vähäisiä määriä pääasiassa Etelä-Savosta ja Lapista. Ruostetaudeista yleisin oli kuusensuopursuruoste, joka värjäsi kuusia keltaiseksi vyöhykkeellä, joka ulottui Savosta Etelä-Pohjanmaalle.

Hyönteistuhot olivat kaiken kaikkiaan melko vähäisiä. Aikaisempien vuosien myrskynkaadot aiheuttivat pienialaisia seuraustuhoja, ja monen neulas- ja lehtituholaisen ilmoitettiin aiheuttaneen jonkin verran enemmän tuhoa kuin edellisinä vuosina. Tunturimittarin toukat ja aikuiset perhoset herättivät viime kesänä huomiota Käsivarren Lapissa ja Tenojoen laaksossa. Tunturimittari talvehtii muna-asteella ja ensi kesän tunturikoivutuhot riippuvatkin siitä, kuinka munat ovat selviytyneet talvesta.

Tarkkaile metsiäsi ja ilmoita tuhoista
Metsäntutkimuslaitos on seurannut Suomen metsien terveydentilaa vuodesta 1985 lähtien koko maan kattavalla koealaverkostolla, joka on osa laajaa eurooppalaista verkostoa. Metla kerää tietoja metsätuhoista myös metsänhoitoyhdistyksiltä ja metsäkeskuksilta. Lisäksi tutkijoille kertyy runsaasti sekä omia havaintoja että tuhoilmoituksia. Viime kesästä lähtien ovat kaikki metsästä kiinnostuneet voineet ilmoittaa havaitsemistaan tuhoista Metlalle Internetin kautta. Voit ilmoittaa havaitsemistasi tuhoista Internetissä osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/tuhoilmoitus/.

Lisätietoja:

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi