[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 30.10.2003 klo 11.00

 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004:
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä alkaa elpyä
- ylitarjonta vaimentaa hintakehitystä vuonna 2004

Suhdanneindikaattorit ennakoivat maailmantalouden kasvun piristymistä, mutta Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla Euroopassa talouskasvu jatkuu yhä varsin hitaana. Tämä aiheuttaa epävarmuutta metsäteollisuustuotteiden kysynnän elpymiseen. Metsäteollisuustuotteiden heikko kysyntä, runsas tarjonta ja euron vahvistuminen ovat heijastuneet kuluvana vuonna tuotteiden hintoihin. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat metsäsektorin tulevaa suhdannekehitystä tänään julkaistussa Metsäsektorin suhdannekatsauksessa vuosille 2003-2004. Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen metsäsektoriin.

Metsäteollisuustuotteiden ylitarjonta pitää kilpailun kireänä vientimarkkinoilla (lue lisää)
Kireä kilpailu Suomen metsäteollisuustuotteiden päävientimarkkinoilla Euroopassa on heijastunut metsäteollisuustuotteiden hintoihin. Paperin vientihinta laskee tänä vuonna keskimäärin 10 prosenttia viime vuodesta. Myös sahatavaran hinnat ovat olleet laskussa, mutta koko vuoden keskihinta nousee hieman viime vuodesta. Paperin hinnan lasku supistaa koko metsäteollisuuden viennin arvoa kuluvana vuonna vajaat 4 prosenttia viimevuotisesta.

Vuonna 2004 talouskasvu Euroopassa piristyy, mikä lisää paperin kysyntää. Paperin hinnan lasku taittuu, ja Suomen paperin ja kartongin viennin ennustetaan kasvavan noin 3 prosenttia. Rakennusalan heikko kehitys Euroopassa ja sahatavaran runsas tarjonta pitävät sahateollisuuden kilpailun kovana, joten hintojen mainittavaa nousua ei ole odotettavissa. Koko metsäteollisuuden viennin arvo palaa vuonna 2004 jälleen vuoden 2002 tasolle.

Puun tuonnin kasvu ja metsäveromuutos lisäävät puun tarjontaa (lue lisää)
Metsäverotuksessa siirrytään vuoden 2006 alussa kokonaan puun myyntituloverotukseen, mikä on saanut vielä pinta-alaverotuksen piirissä olevat metsänomistajat tarjoamaan tänä vuonna myyntiin runsaasti ns. veroleimikoita. Veroleimikot ja lisääntynyt puun tuonti ovat lisänneet puun tarjontaa, mikä on johtanut kantohintojen alenemiseen. Myös paperin hintojen lasku on heijastunut kuitupuun kantohintoihin, joiden ennakoidaan alenevan tänä vuonna 4-6 prosenttia.

Metsäteollisuuden raakapuun käyttö lisääntyy kuluvana vuonna parilla miljoonalla kuutiometrillä, lisäyksestä noin puolet on tuontipuuta. Puun tuonti nousee yli 17 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2004 tuonnin kasvu jatkuu.

Lue lisää metsäsektorin suhdannekehityksestä, muun muassa paperiteollisuuden kannattavuudesta, metsäsektorin työllisyydestä sekä puumarkkinoista.

Katsaus sisältää myös neljä ajankohtaista erityisartikkelia, joissa aiheina ovat mm. Luoteis-Venäjän ja Baltian sahainvestointien vaikutus Suomen metsäsektoriin sekä rakennepuutuotteiden markkinanäkymät.

Lisätietoja:
tutkija, MMT Riitta Hänninen, Metla, puh. 010 211 2232, riitta.hanninen@metla.fi

Julkaisu:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2003-2004

Tilaukset:

  • Tilauslomake Internetissä

  • puhelimitse: 010 211 2198/ Raija Lahtinen

  • sähköpostilla: raija.lahtinen@metla.fi

Metsäsektorin suhdannekatsaus on luettavissa ja tulostettavissa pdf-muotoisena myös Metinfo
Tilastopalvelussa
(vaatii käyttölisenssin).

Tutkimushanke: Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI,
puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi