[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 28.10.2003

 

Idän metsätieto -palvelu laajenee:
Ajankohtaista tietoa Venäjän tullista Internetissä

Tulliasiat ovat tärkeässä asemassa Suomen ja Venäjän välisessä puutuotteiden kaupassa. Niitä koskevien säädösten jatkuva muuttuminen hankaloittaa kuitenkin usein toimintaa. Suomalaisten yritysten mahdollisuudet saada ajantasaista tietoa puutuotekauppaan liittyvistä tullikysymyksistä paranevat nyt olennaisesti, sillä Internetissä toimivaan Idän Metsätieto -tietopalveluun (www.idanmetsatieto.info) on lisätty ajankohtaista tietoa tulliasioista suomeksi. Tullin lehdistöpalvelu toimittaa uutisia jatkuvasti kaikille avoimen palvelun "Petroskoin tulli tiedottaa" -osioon.

Suomen ja Venäjän välistä puutuotteiden kauppaa säätelevät säädökset muuttuvat jatkuvasti. Venäjän valtio pyrkii vähentämään raakapuun vientiä muun muassa korottamalla vientitulleja. Viimeisimmässä tulliasetuksessa raakapuun tullia ei vielä muutettu, mutta muutosten odotetaan tulevan voimaan ensi vuoden alussa.

Puunjalostuksen kehittymistä Venäjällä tuetaan puolestaan alentamalla tai jopa poistamalla kokonaan vientitullit pidemmälle jalostetuilta puutuotteilta. Tässä kuussa voimaantulevalla asetuksella Venäjä muun muassa puolittaa sahatun havupuun vientitullin ja poistaa vientitullin liimavanerilta. Maan metsäteollisuuden kehittämisen turvaamiseksi on harkittu myös tuontitullien poistamista puunkorjuuseen sekä puunjalostukseen tarkoitetuilta koneilta ja laitteilta.

Idän metsätieto -palvelun uusi osio tarjoaa puutuotekauppaan liittyvien tullikysymysten lisäksi ajankohtaista tietoa myös yleisistä tulliasioista. Palvelua kannattaa seurata säännöllisesti, sillä tuoreita uutisia ilmestyy viikoittain. Lähitulevaisuudessa tullikäytäntöihin on odotettavissa paljon muutoksia, kun esimerkiksi Venäjän uusi tullilaki astuu voimaan ensi vuoden alussa.

Tietoa Venäjän metsätaloudesta Internetissä
Idän Metsätieto -tietopalvelu on kaikille avoin Internet-palvelu, joka välittää suomenkielistä tietoa Venäjän metsäsektorista ja siihen liittyvistä aiheista. Palvelu sisältää muun muassa kattavan perustietopaketin Venäjän metsätaloudesta, uutispalvelun ja linkkilistan sekä yksityiskohtaisia puuntuonnin ohjeita ja metsätaloutta koskevia lakeja. Sivuilla on myös Luoteis-Venäjän metsäalan yhteystietohakemisto, jossa on yli 300 organisaation yhteystiedot. Palvelu on rakennettu Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen koordinoimassa Idän Metsätieto -hankkeessa.

Lisätietoja

  • Sari Karvinen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus
    puh. 010 211 3256, gsm 050 391 3256, sähköposti: sari.karvinen@metla.fi
Idän metsätieto -palvelu Internetissä: http://www.idanmetsatieto.info/
Tutkimushanke: Idän Metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu


Metlan ajankohtaista-sivulle

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi