[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 10.10.2003

 

Kolin kansallispuiston NATURA-alueen luontoarvoja kohennetaan huomattavalla EU-rahoituksella

Kolin kansallispuiston aiemmin talouskäytössä olleet metsät ja ojitetut suot palautetaan luonnonläheiseen tilaan eliölajien suojelun lisäämiseksi. Luonnontilaan palauttaminen eli ennallistaminen perustuu kansallispuiston uuteen runkosuunnitelmaan, jonka luonnos on ympäristöministeriön hyväksyttävänä.

Puistoon liitettyjen entisten talousmetsien luonnonhoito-ohjelma saa rahoitustukea EU:n LIFE-rahastosta vuosina 2003-2006 yhteensä 332 000 euroa. Ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus ja Joensuun yliopisto osoittavat kansallispuistolle yhteensä saman suuruisen kotimaisen rahoituksen. Rahoitus kohdistetaan kansallispuiston Natura-alueelle.

Kolin kansallispuistossa on noin 700 hehtaaria istutus- ja kylvömetsiä ja noin 100 hehtaaria ojitettuja soita. Entisten talousmetsien luonnonläheisyysarvot ovat heikot, niissä ei esimerkiksi ole juurikaan lahopuuta eikä palanutta puuta, joista useat Kolin alueen uhanalaiset lajit ovat riippuvaisia.

Uudessa LIFE-hankkeessa "Elämää Kolille" tehdään suunnitelmat Kolin tulevaa kaskeamista ja muuta ennallistamiskäsittelyä varten sekä uudet niittyjen ja lehtojen hoitosuunnitelmat. Yksi hankkeen keskeinen tehtävä on järjestää ennallistamistoimien tehokkuuden ja vaikutusten seuranta. Hanke valmistaa myös koulutus- ja opastusohjelmia alan ammattilaiselle ja luontomatkailijoille. Hankkeen tuloksia esitellään Kolin kylälle perustettavassa opastuspisteessä.

LIFE-hanke tarjoaa merkittävästi työtilaisuuksia paikalliselle väestölle tulevan kolmen vuoden aikana. Luonnonhoitotyötä tarvitaan noin 100 työkuukautta ja tutkimus- ja suunnittelutyötä yli 10 työkuukautta.

Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskus on nimennyt "Elämää Kolille" -hankkeen koordinaattoriksi MMT Kalle Eerikäisen. Hankkeeseen kuuluu kaikkiaan 16 eri projektia, joiden toteutusvastuu on pääosin Metlan Joensuun tutkimuskeskuksella. Niittyjen hoitosuunnitelman päivittää Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ja lehtojen hoitosuunnitelman tekee Joensuun yliopiston metsätieteellinen tiedekunta.

Lisätietoja:

  • puistonjohtaja Lasse Lovén, Metla, Kolin kansallispuisto, puh. 050 391 3210

  • MMT Kalle Eerikäinen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus, puh. 010 211 3165

Lue lisää Kolin kansallispuistosta

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi