[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 7.10.2003

 

Hannu Ilvesniemi maantutkimuksen professoriksi Metlaan

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 26.9.2003 MMT Hannu Ilvesniemen maantutkimuksen professorin virkaan. Viran sijoituspaikka on Vantaan tutkimuskeskus, jossa Ilvesniemi aloittaa vuoden 2004 alussa.

Maantutkimuksen professori tutkii kangasmaan ominaisuuksia ja niitä sääteleviä fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia prosesseja sekä maaperää osana metsäekosysteemiä. Lisäksi professorin tutkimusalaan kuuluvat metsämaiden luokitus maaperätunnusten avulla, maan viljavuus ja sen säilyttäminen.

Hannu Ilvesniemi on opiskellut maatalous- ja metsätieteitä Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1992. Metsämaatieteen dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1999. Ilvesniemellä on pitkä ura tutkimus- ja opetustehtävistä Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä Ilvesniemi hoitaa Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen johtajan ja metsämaatieteen yliopistonlehtorin tehtäviä.

Ilvesniemen merkittävimmät tähänastiset tutkimukset ovat käsitelleet metsämaan happamoitumista ja maan orgaanisen aineksen merkitystä happamoitumisessa sekä maassa olevan alumiinin vaikutusta puihin. Ilvesniemi on tutkinut myös veden, ravinteiden ja hiilen liikkeitä maassa ja tehnyt niihin liittyviä mallitarkasteluja.

Lisätietoja:
professori Jari Hynynen
puh. 010 211 2350 tai 050 3912350
sähköposti: jari.hynynen@metla.fi

Hannu Ilvesniemen yhteystiedot:
metsämaatieteen yliopistonlehtori Hannu Ilvesniemi
Metsäekologian laitos
PL 27
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 58121
sähköposti: hannu.ilvesniemi@helsinki.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi