[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 16.9.2003

 

Ruska on tänä vuonna värikäs

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) havaintojen perusteella suurimmassa osassa Lappia koivujen lehdet ovat jo kellastuneet ja puiden syysväritys alkaa olla parhaimmillaan. Lehtipuut, erityisesti haapa, ovat tulleet Pohjois-Suomessa ruskaan jonkin verran kahta edellisvuotta myöhemmin. Myös Oulun läänissä lehdet ovat hyvää vauhtia kellastumassa. Etelä-Suomeen ruska saapuu myöhemmin: esimerkiksi kahtena edellisenä vuonna puut värjäytyivät ruskan väreihin Etelä-Suomen rannikkoseudulla vasta lokakuun alkupäivinä. Etelä- ja Keski-Suomessakin on kuitenkin jo nyt nähtävissä selviä merkkejä ruskan alkamisesta.

Erityisesti maaruska on tänä vuonna Lapissa hyvin värikäs, kun mustikan, juolukan ja muiden varpukasvien lehdet ovat värjäytyneet voimakkaan punaisiksi tai violeteiksi. Myös pihlajissa on tänä vuonna voimakas punainen väri. Punalehtisiä pihlajia näkyy yleisesti jo Keski- ja Pohjois-Suomessa.

Yleensä puun lehdet kellastuvat suurin piirtein yhdellä kertaa. Tänä vuonna varsinkin rauduskoivujen latvusten sisältä on kellastunut yksittäisten oksien lehtiä. Tämä hyvin erikoinen piirre saattaa Metlan Muhoksen tutkimusaseman johtajan Eero Kubinin mukaan johtua kesän kuivuudesta. Jo keskikesällä kuivilla kasvupaikoilla, etenkin kallioilla, näkyi paikoin kellastuneita koivuja. Kuivuus onkin voinut paikoin nopeuttaa puiden ruskaan tuloa, ja samalla se myös paikoin pidentää ruskakautta.

Ruska reaaliajassa Internetissä
Havaintoja metsäpuiden ja -kasvien vuodenkierrosta kerätään koko maan kattavasta verkostosta pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Ruskan etenemistä voi seurata reaaliajassa Metlan Internet-sivuilta Metinfo Fenologia -palvelusta osoitteessa http://www.metla.fi/metinfo/fenologia/. Palvelussa on tietoja ruskasta myös aikaisemmilta vuosilta sekä havaintoja mm. puiden kukkimisesta ja lehteen tulosta, lehtien kellastumisesta tai varisemisesta sekä havupuiden pituuskasvusta. Lisäksi seurataan mustikan ja puolukan kukkimista ja marjojen kypsymistä. Palvelu toimii sekä suomeksi että englanniksi.

Metla on kerännyt fenologisia havaintoja yhdessä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa systemaattisesti vuodesta 1997 alkaen. Seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa metsäpuiden ja muiden metsäkasvien biologisista ilmiöistä ja tutkia, miten nämä eri ilmiöt ajoittuvat mm. suhteessa ilmastotekijöihin.

Lisätietoja:

  • tutkimusaseman johtaja Eero Kubin, Metla, Muhoksen tutkimusasema,
    puh. 010 211 3710, sähköposti: eero.kubin@metla.fi
  • tutkija Jarmo Poikolainen, Metla, Muhoksen tutkimusasema,
    puh. 010 211 3753, sähköposti: jarmo.poikolainen@metla.fi
  • atk-suunnittelija, www-sivut, Jouni Karhu, Metla, Muhoksen tutkimusasema,
    puh.010 211 3752, sähköposti: jouni.karhu@metla.fi

Seuraa ruskan etenemistä Metinfo Fenologia -palvelussa

Tutkimushanke: Kasvifenologinen seuranta, marja- ja sienisatoennusteet

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi