[METLA Tiedote]

 

 

Kuvia / Marja- ja sienisatotiedote 3.9.2003
Takaisin tiedotteeseen
Takaisin lisätietosivulle

 

Metla tutkii metsiemme marjoja ja sieniä ja laatii vuosittain ennusteet yleisimpien metsämarjojemme ja kauppasieniemme sadosta. Sadon määrää ja vaihtelua seurataan koko kesän ajan. Alla olevat kuvat esittävät eri metsämarjojen kukkien, raakileiden ja marjojen määriä kesällä 2003.

Kukkien, raakileiden ja marjojen lukumäärät on kuvissa esitetty tutkimusmetsikössä sijaitsevien koeruutujen keskiarvona. Koeruudun koko on yksi neliömetri ja niitä sijaitsee mustikka- tai puolukkavarvustossa 5 (viisi) kappaletta. Lukumäärä on siis viiden koeruudun keskiarvo tutkimusmetsikköä kohden (=metsäkuviota kohden).

Katso kuvat:Kuva 1. Puolukan kukkien ja raakileiden lukumäärä tutkimusmetsissä lääneittäin v. 2003

alkuun

Takaisin tiedotteeseen
Takaisin lisätietosivulle
Kuva 2. Mustikan kukkien, raakileiden ja marjojen lukumäärä tutkimusmetsissä lääneittäin v. 2003

alkuun

Takaisin tiedotteeseen
Takaisin lisätietosivulleKuva 3. Suomuuraimen kukkien, raakileiden ja marjojen lukumäärä tutkimussoilla v. 2003

alkuun

Takaisin tiedotteeseen
Takaisin lisätietosivulle

Lisätietoja:
Vanhempi tutkija Kauko Salo, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
GSM 050-391 3034, sähköposti: kauko.salo@metla.fi

Lue lisää marjoista ja sienistä sekä Metlassa tehtävästä valtakunnallisesta luonnonmarjojen ja kauppasienten satotutkimuksesta Metinfo Metisen monikäyttö -palvelusta


Takaisin tiedotteeseen

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi