[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 24.7.2003
- The press release in English

 

Matti Palo professoriksi Etelä-Koreaan

Etelä-Koreassa sijaitsevan Soulin Kansallisen Yliopiston kansleri (President) on nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori Matti Palon ympäristöpolitiikan professoriksi. Virka on täysipäiväinen opetus- ja tutkimusprofessuuri ja se kattaa ympäristökysymysten lisäksi myös metsäpolitiikan. Palo nimitettiin virkaan kansainvälisen haun jälkeen kahdeksi vuodeksi, mutta tuloksellisen työskentelyn jälkeen nimitys voidaan myös uusia. Palo aloittaa englanninkieliset luentonsa Soulissa tulevan syyskuun alussa.

Soulin Kansallinen Yliopisto sijaitsee Soulin 11 miljoonan asukkaan suurkaupunkialueella. Yliopisto on perustettu vuonna 1946 ja siellä opiskelee 23 000 kandidaattiopiskelijaa ja 10 000 jatko-opiskelijaa sekä työskentelee 3000 professoria, muuta opettajaa ja tutkijaa. Opetusta annetaan 75 tieteenalalla, joiden joukossa ovat myös metsä- ja ympäristötieteet.

Etelä-Korean ainutlaatuinen saavutus kaikkien maailman maiden joukossa on se, että sen maa-alasta on kaksi kolmasosaa metsän peitossa, vaikka Korean sodan jälkeen vuonna 1953 metsät oli lähes täysin hävitetty ja maa on eräs maailman tiheimmin asuttuja (476 asukasta /km2). Maasta 70 % on vuoristoa, joten metsillä on puun tuotannon ohella tärkeä tehtävä ympäristön suojelussa ja väestön virkistäytymisessä.

Professori Palo on tutkinut kaksikymmentä vuotta tropiikin metsäkadon syytekijöitä Suomen metsäpolitiikan lisäksi ja mallintanut metsäkadon etenemistä maailmanlaajuisesti. Hän on myös laatinut numerollisia arvioita metsäkadon aiheuttamista hiilipäästöistä ja niiden vaikutuksista ilmastonmuutokseen.Tällä hetkellä hänellä on painatusvaiheessa tutkimus korruption osuudesta metsäkatoon. Vuosina 1996-2001 Palo johti kansainvälistä tutkimusohjelmaa "Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö", johon osallistui 148 tutkijaa kuudelta eri mantereelta. Siinä yhteydessä hän pureutui metsäsektorin globaalistamisen luomiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Uudessa virassaan Palo aloittaa yhteistutkimuksen Etelä-Korean, Suomen ja Costa Rican eri kehitysvaiheissa käytetyistä politiikan keinoista ja eri markkinoiden toimivuudesta kestävän metsätalouden saavuttamiseksi. Maita tutkitaan tapaustutkimuksina erikseen ja yhdessä vertailevan analyysin menetelmin etsien kaikille ominaisia syytekijöitä maiden omintakeisen kestävän metsätalouden vaiheen saavuttamiselle.

Matti Palo nimitettiin viime vuonna osa-aikaiseksi vierailevaksi professoriksi kansainväliseen CATIE-yliopistoon Costa Ricaan Keski-Amerikkaan. Hän työskenteli vuodesta 1984 metsäekonomian professorina Metsäntutkimuslaitoksessa Helsingissä vuoden 2003 huhtikuuhun saakka, jolloin jäi eläkkeelle. Hän toimi myös dosenttina Helsingin yliopistossa vuodesta 1973 ja Joensuun yliopistossa vuodesta 1993. Vuosina 1976-1979 Palo toimi Tanskan maatalousyli-opiston metsäekonomian professorina, joksi hänet oli nimitetty kansainvälisen haun jälkeen. Hänet kutsuttiin Associate Fellowksi Lontoon yliopiston ympäristöekonomian tutkimusohjel-maan vuonna 1987. Palo on tehnyt tutkimusmatkoja 50:een maahan viidellä eri mantereella ja esimerkiksi Etelä-Koreassa hän on käynyt luennoimassa vuosina 1991 ja 2002.

Lisätietoja:

  • Professori Matti Palo, p. 040 509 4496, sähköposti matti.palo@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi