[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 8.7.2003

 

Terveissä kuusissa havaittu vain vähän kirjanpainajien aiheuttamia tuhoja
- Metsätuhohavaintojen ilmoittaminen onnistuu nyt myös Internetissä

Kuusissa eläville kirjanpainaja-kovakuoriaisille oli viime vuonna tarjolla runsaasti lisääntymispaikkoja syksyn 2001 myrskytuhopuissa. Tänä vuonna kirjanpainajien parveilua ja iskeytymistä puihin on ilmeisesti haitannut touko-kesäkuun kylmyys, sillä parveilu edellyttää yli 20 °C:n lämpötilaa. Kirjanpainajat eivät näytä nyt iskeytyneen terveisiin kuusiin vaan lähinnä eläviin tuulenkaatoihin tai konkeloihin. - Metsäntutkimuslaitos (Metla) seuraa kirjanpainajien ja muiden metsätuhon aiheuttajien esiintymistä. Havaintoja tuhoista ja niiden aiheuttajista voi ilmoittaa Internetin kautta Metinfo Metsien terveys -palvelun osoitteessa www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/.

Kirjanpainajat ovat kuusen pahimpia hyönteistuholaisia, jotka lisääntyvät heikentyneissä, esimerkiksi kuivuudesta kärsineissä pystypuissa, tuulenkaadoissa, lumenmurroissa sekä tuoreessa kuusipuutavarassa. Suurina joukkoina esiintyessään kirjanpainajat kykenevät iskeytymään terveisiinkin puihin. Useimmiten ne iskeytyvät valoisilla paikoilla oleviin kuusiin esimerkiksi hakkuuaukkojen reunoilla. Kirjanpainajien ja niiden toukkien kaivamat syömäkuviot katkaisevat puun nilakerroksen nestevirtaukset, jolloin latvuksen ravinteiden saanti heikkenee ja puu alkaa hiljalleen kuivua ja lopulta kuolee. Tuhot voivat laajeta rintamana metsänreunassa tai pesäkkeittäin kuusikon sisällä useita vuosia, ellei torjuntatoimiin ryhdytä.

Viime kesän kuivuuden vaikutukset näkyvät Etelä-Suomen metsämaisemassa
Viime kesän kuivuus koetteli erityisesti kuivien kasvupaikkojen kuten kallioiden sekä hyvin vettä läpäisevien kasvualustojen metsiköitä Etelä-Suomessa. Kuivuuden vaikutukset näkyvät selkeimmin kalliomänniköissä, joissa kuolevat puut ovat paikoin voimakkaasti ruskettuneet. Myös kuusikot ovat kärsineet, mutta ne eivät välttämättä erotu maisemasta yhtä hyvin, sillä niissä uudet neulaset saattavat peittää oksien harsuuntuneet sisäosat. Koivujen lehdettömät latvat ovat selkeä merkki kuivuuden vaikutuksista. Puiden toipuminen ja jatkokehitys riippuvat mm. tämän ja ensi kesän säistä sekä mahdollisista seuraustuhoista.

Ilmoita metsätuhohavainnoista Internetin kautta
Metla kerää tietoja metsätuhoista ja laatii vuosittain raportin maassamme havaituista tuhoista. Internetissä olevan lomakkeen avulla voit nyt ilmoittaa havaitsemasi metsätuhot Metlan tietokantaan. Havaintojen karttuessa tietokannasta voidaan hakea tietoja esim. tuhonaiheuttajan, puulajin tai alueen mukaan. Lomake sijaitsee Metinfo Metsien terveys -palvelussa osoitteessa www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/. Palvelusta löydät myös monipuolisen metsätuho-oppaan, interaktiivisen tuhojen tunnistusjärjestelmän, tietoa Suomen metsien tilasta sekä Metlan metsätuhoasiantuntijoiden yhteystiedot.

Lisätietoja:

  • Kirjanpainajatuhot:
    - erikoistutkija Heikki Roininen, puh. 010 211 2389, GSM 050 391 2389, sähköposti heikki.roininen@metla.fi
    - tutkija Miikka Eriksson, GSM 0400 825 726, sähköposti miikka.eriksson@metla.fi
  • Metlan Metsätuhotietopalvelu, puh 010 2111; tuhoasiantuntijoiden yhteystiedot myös Internetissä Metinfo Metsien terveys -palvelussa

Lue lisää kirjanpainajasta ja muista tuhonaiheuttajista Metinfo Metsien terveys -tietopalvelun metsätuho-oppaasta

Tutkimushanke: Tuhohyönteisten kannanvaihtelut ja vaikutukset puustoon sekä tuholaiskantojen ennustaminen ja torjunta

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi