[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 9.6.2003

 

Kansainvälinen asiantuntijakokous: "Uneven-aged Forest Management: Alternative Forms, Practices, and Constraints" Espoossa 8.-17.6.2003
Sopivatko poimintahakkuut pohjoismaiseen metsänhoitoon?

Metsien käsittely on muuttunut 1990-luvulla omaksuttujen, ekologista kestävyyttä ja maisemallisia arvoja korostavien periaatteiden myötä. Keski-Euroopassa ja Amerikassa on pitkäaikaista kokemusta eri-ikäisrakenteisten metsiköiden kasvattamisesta, jolloin metsikössä hoidetaan samanaikaisesti useita puusukupolvia. Metsä uudistuu yksittäisten puiden tai puuryhmien poimimisesta syntyviin pieniin aukkoihin ja pysyy sukupolvesta toiseen jotakuinkin muuttumattomana. Noin 90 alan asiantuntijaa eri puolilta maailmaa kokoontuu kansainväliseen seminaariin Espooseen jakamaan tietoa ja kokemuksia tästä metsänhoitotavasta. Järjestäjät odottavat tutkijakollegoiltaan myös arvioita menetelmän soveltumisesta Suomen metsien käsittelyyn.

Eri-ikäisrakenteisia metsiköitä voidaan kasvattaa monella tavalla. Metsänhoitotavalla voidaan Alppien ja Amerikan luoteisosien vuoristojen oloissa luoda rakenteeltaan pienipiirteisesti vaihtelevia sekametsiä. Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä menetelmää ei ole juurikaan sovellettu, koska siitä ei ole ollut riittävästi tutkimustietoa eikä käytännön kokemusta. Menetelmän väärinkäyttö johti Suomessa laajaan metsien hävitykseen ja metsävarojen hupenemiseen1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.

Eri-ikäisrakenteisten metsien kasvatuksen asiantuntijat kokoontuvat nyt ensimmäistä kertaa pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Seminaarin päätteeksi järjestettävällä retkellä kokousvieraat pääsevät tutustumaan eri-ikäisrakenteisten metsiköiden mahdollisuuksiin ja luonnonolosuhteisiin Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa. Järjestäjät uskovat kokouksen ja retkeilyjen synnyttävän tuoreita näkökulmia ja ajatuksia, joista myös Suomen metsätiede voi hyötyä.

Seminaari tarjoaa tutkijoille ja käytännön metsäammattilaisille mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tutkimustuloksia eri-ikäisrakenteisten metsiköiden kasvattamisesta. Seminaarin teemat käsittelevät aihetta monipuolisesti ekologisista tekijöistä puuston korjuuseen ja taloudellisiin kysymyksiin.

Kokouksen järjestelyistä vastaavat Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Helsingin yliopiston metsäekologian laitos. Pohjoisen retken loppuosuuden Ruotsin puolella Uumajassa järjestää Ruotsin maatalousyliopiston metsänhoitotieteen laitos.

Lisätietoja:

  • Jari Hynynen ja Sauli Valkonen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus

  • Hannu Hökkä ja Mikko Hyppönen, Metla, Rovaniemen tutkimusasema

  • Pasi Puttonen, Helsingin yliopiston metsäekologian laitos

Tapahtuman aikana lisätietojen antajat tavoittaaa kokouspaikalta. Heille voi jättää soittopyynnön tiedottaja Satu Himaselle (GSM 050 391 2019 tai satu.himanen@metla.fi).

Lue lisää tapahtuman Internet-sivuilta

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi