[METLA Tiedote]

 

 

Liite metsävaratiedotteeseen 23.5.2003
Takaisin tiedotteeseen
Lisätietosivulle

 

 

Kainuun metsäkeskus
Metsävaratietoja:
 
VMI8 (1992)
VMI9 (2001)
Muutos
Maapinta-ala
2 157 700 ha
2 156 700 ha
 
- metsätalousmaa
2 041 600 ha
2 053 500 ha
+0,6 %
- metsämaa
1 659 700 ha
1 753 700 ha
+5,7 %
 
 
 
 
Puuston tilavuus
120,2milj. m3
141,9 milj. m3
+18 %
- mänty
70,3 milj. m3
84,8 milj. m3
+21 %
- kuusi
31,4 milj. m3
32,8 milj. m3
+3 %
- koivu
16,1 milj. m3
21,8 milj. m3
+36 %
- muu lehtipuu
2,1 milj. m3
2,5 milj. m3
+20 %
- keskitilavuus
63,9 milj. m3
74,2 m3/ha
+16 %
 
 
 
 
Puuston vuot. kasvu
4,41 milj. m3
5,98 milj. m3
+36 %
- mänty
2,68 milj. m3
3,65 milj. m3
+36 %
- kuusi
0,84 milj. m3
1,00 milj. m3
+20 %
- koivu
0,79 milj. m3
1,18 milj. m3
+50 %
- muu lehtipuu
0,11 milj. m3
0,15 milj. m3
+35 %
- keskikasvu
2,3 m3/ha/v
3,1 m3/ha/v
+34%
 
 
 
 
Kuollutta puuta
 
11,9 milj. m3
 
- keskimäärin
 
6,2 m3/ha
 
 
 
 
 
Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä
 
16 500 ha
(0,8 % metsä-, kitu- ja joutomaan alasta)
 
- näistä suojelualueilla tai -ohjelmissa
 
5700 ha
 
Hakkuumahdollisuusarviot (hakkuukertymä)
Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio 2001-2010
3,2 milj. m3/v
Metsänhoitosuositusten perusteella hakattavissa 2001-2010
4,4 milj. m3/v

Takaisin tiedotteeseen
Takaisin lisätietosivulle

Lisätietoja:

Metsävaratiedot
:

  • Professori Erkki Tomppo, p. 010 211 2170 tai 050 391 2170
  • MMM Tarja Tuomainen, p. 010 211 2190 tai 050 391 2190

Tutkimusohjelma: Valtakunnan metsien inventointi

Hakkuumahdollisuusarviot:

  • Professori (mvs) Tuula Nuutinen, p. 010 211 3043 tai 050 391 3043
  • MMM Hannu Hirvelä, p. 010 211 2168

Tutkimusohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma

 

Metlan ajankohtaista-sivulle

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi