[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 9.5.2003

 

Metla tutkii ja edistää metsien monimuotoisuutta

Valtioneuvosto teki lokakuussa 2002 periaatepäätöksen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta. Sen tietopohjan vahvistamiseksi käynnistettiin vuoden 2003 alussa laaja monimuotoisuuden tutkimusohjelma. Metsäntutkimuslaitos (Metla) on mukana useissa ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä toimii aktiivisesti Metso-toimintaohjelman työryhmissä. "Käytännön ja tutkimuksen yhteistyö tämänkaltaisissa ohjelmissa on erittäin tärkeää", toteaa tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen Metlasta. "Yhteistyö auttaa tunnistamaan tutkimustarpeita ja suuntaamaan tutkimusta samalla, kun se tukee tutkimustiedon välittymistä käytäntöön."

Metlalaisia asiantuntijoina Metso-työryhmissä
Metso-toimintaohjelma koostuu 17 kehittämishankkeesta. Metlalaisia on mukana yhdessätoista hankkeessa, joista esimerkkeinä mainittakoon:

  • Luonnonsuojelualueiden elinympäristöjen ennallistaminen ja hoito

  • Luonnonsuojelubiologisen kriteeristön laatiminen

  • Luonnonarvokauppa

  • Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ja laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta

  • Monimuotoisuuden turvaaminen kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä sekä valtion retkeilyalueilla

Lisäksi Metla osallistuu tutkimus- ja selvitystarpeita pohtivaan ryhmään, valtioneuvoston suosituksia laativaan ryhmään sekä toimintaohjelman seurantaryhmään. Tietoa työryhmien työskentelyyn osallistuvista asiantuntijoista saat Internet-sivuiltamme www.metla.fi/tutkimus/metso/.

Metlan uudet tutkimukset pureutuvat monimuotoisuuteen eri näkökulmista
Osana Metson tutkimus- ja selvitystarpeiden toteutusta on vuoden 2003 alussa käynnistetty Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOSSE). Sen metsäosio "Metsien monimuotoisuuden tutkimuksen ja seurannan kehittämisohjelma 2003-2006" tuottaa uutta tutkimustietoa metsien monimuotoisuuden suojelukeinoista, niiden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä kehittää monimuotoisuuden seurantaa.

Tutkimusohjelmaan on hyväksytty 9 Metlan tutkimusta. Niissä tutkitaan monimuotoisuuden, luonnonhoidon ja puuntuotannon yhteyksiä, monimuotoisuuden turvaamisen vaikutuksia metsän eläimiin ja kasveihin, sekä yksityismetsien monimuotoisuuden suojelua maanomistajien ja ympäristöviranomaisten näkökulmista. Lisäksi tutkimuksissa kehitetään talousmetsien luonnonhoidon ja lajiston monimuotoisuuden seurantamenetelmiä sekä edistetään ympäristönäytteiden pitkäaikaissäilytystä ja yhteiskäyttöä.

Myös monien muiden Metlan tutkimusten tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää Metso-ohjelman toteutuksessa. Lisätietoja metsien monimuotoisuuteen liittyvistä tutkimuksista ja asiantuntijoista löydät Internet-sivuiltamme www.metla.fi/tutkimus/metso/.

Lisätietoja:

  • tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen, 010 211 2020, kari.mielikainen@metla.fi

  • Internet-sivumme osoitteessa www.metla.fi/tutkimus/metso/

  • Metso-ohjelman sivut maa- ja metsätalousministeriön Internet-palvelussa www.mmm.fi/metso/

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi