[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 24.4.2003

 

Metsätieteen aikakauskirja 1/2003 ilmestynyt

Metsätieteen aikakauskirjan 1/2003 tuoreimman numeron tutkimusartikkelit käsittelevät koivuntaimikoiden alkukehitystä pelloilla, vajaatuottoisten metsien uudistamista Lapissa sekä metsien uudistumista suojametsäalueella.

Tieteen torin teemana on metsänuudistaminen. Artikkeleissa käsitellään mm. metsänuudistamistuloksen ennustamista, ojitusalueiden metsänuudistamista, havupuutaimikoiden tuhoja sekä koneellista metsänkylvöä. Tieteen torilla kirjoitetaan myös Costa Rican metsien tuottamista ympäristöpalveluista.

Aikakauskirja sisältää lisäksi lyhyitä suomenkielisiä selosteita Silva Fennican 37(1) eräistä englanninkielisistä tutkimusartikkeleista. Aiheina ovat tukkimiehentäin hajuaisti, turvemaiden kasvupaikkojen luokittelu ja leimikon puustotunnusten ennustaminen. Muissa Silva Fennican 37(1) tutkimusartikkeleissa käsitellään mm. kuusimetsän kasvilajiston monimuotoisuutta, männyn ja kuusen kylvöä, tiikin puuaineen ominaisuuksia, metsämarjasatojen ennusteita sekä metsätaimien pakkauslaitteistoja.

 

Tietoa julkaisuista
Metsätieteen aikakauskirjaa ja Silva Fennicaa julkaisevat yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS). Kumpikin sarja ilmestyy neljästi vuodessa.

Metsätieteen aikakauskirja 1/2003.
Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Tieteen Tori -palstalla julkaistaan yleensä metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.
Hinnat: irtonumero 17 €/kpl, vuosikerta 55 €.

Silva Fennica 37(1)
Silva Fennica on englanniksi julkaistava metsätieteellinen sarja, joka kattaa kaikki metsäntutkimuksen alat. Sarjassa julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia, tiedonantoja, keskusteluartikkeleita, kirja-arvosteluja ja tapahtumien ilmoituksia.
Hinnat: irtonumero 25 €, vuosikerta 100 €.

Lisätietoja ja tilaukset
Metsäntutkimuslaitos/julkaisutoimitus, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki
puh. 010 211 2055, sähköposti: silva.fennica@metla.fi
tilauslomake

Metlan ajankohtaista-sivulle
Metlan julkaisut


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi