[METLA Tiedote]

10.4.2003

 

 

Männylle ennustetaan runsasta kukintaa
- luontaisen uudistamisen edellytykset lähivuosina hyvät

Mäntymetsien luontaisen uudistamisen edellytykset ovat paranemassa, sillä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ennusteen mukaan mänty kukkii ensi kesänä runsaasti koko maassa. Uudistamishakkuita suunnittelevan metsänomistajan kannattaa varautua hyödyntämään männyn lähivuosien siemensadot. Sopiva ajankohta hakata männikkö siemenpuuasentoon on ensi syksy tai talvi.

Pääpuulajiemme kukinnasta ei ole tulossa ensi kesänä poikkeuksellisen runsasta, vaikka viime kesän hellesäiden perusteella niin olisi voinut odottaa. Erityisesti kuusen kukinta jää heikoksi. Koivun ennustetaan kukkivan hyvin eteläisimmässä Suomessa, mutta muualla maassa kukinta on heikompaa.

Männyn siemensato laadultaan erinomainen
Keväällä 2003 variseva männyn siemensato on keskinkertaista runsaampi ja laadultaan erinomainen. Paras sato saadaan Etelä-Suomessa. Maan länsiosassa, Oulun läänissä ja Lapin läänin eteläosassa käpysato vaihtelee keskinkertaisesta runsaaseen. Maan itäosassa käpysato on hieman pienempi. Vähiten käpyjä on Pohjois-Lapissa. Käpysato vaihtelee paljon myös paikallisesti.

Keväällä 2004 variseva siemensato näyttäisi muodostuvan aiemmin ennakoitua runsaammaksi. Emikukintojen ja pikkukäpyjen määrän perusteella männyn siemensadosta on kehittymässä lähes yhtä suuri kuin tänä keväänä. Siementen laatu on vielä arvoitus, sillä ensi kesän säät vaikuttavat ratkaisevasti siementen kypsymiseen ja itävyyteen.

Ensi kesän runsas kukinta enteilee hyvää siemensatoa keväällä 2005. Ennuste perustuu kuluneen talven aikana tehtyihin silmuanalyyseihin. Katso männyn siemensatokartat

Kuusen kävyissä paljon tuholaisia
Keväällä 2003 variseva kuusen siemensato on heikohko. Länsi- ja Pohjois-Suomessa käpyjä esiintyy hieman enemmän kuin Itä-Suomessa. Kävyt ovat kuitenkin pahoin siemen- ja käpytuholaisten vioittamia, minkä takia itävää siementä kertyy uudistusaloille niukasti.

Myös seuraava vuosi on kuusen uudistumiselle huono, sillä ensi kesän heikon kukinnan vuoksi kevään 2004 siemensato jää vaatimattomaksi. Kuusellahan siemenet varisevat jo vuoden kuluttua kukinnasta. Ensi kesän niukan kukinnan arvellaan romahduttavan vuosikausia suurina pysytelleet siemen- ja käpytuholaiskannat. Siten seuraavan hyvän siemenvuoden sadosta lienee odotettavissa laadultaan viimevuotisia parempi. Katso kuusen siemensatokartat

Etelä-Suomessa odotettavissa runsaasti koivun siitepölyä
Tänä keväänä koivujen kukinta vaihtelee jonkin verran alueittain. Parhaiten koivut kukkivat Pori-Imatra-linjan eteläpuolella. Muualla maassa kukinta jäänee hieman viimevuotista heikommaksi. Runsaan hedekukinnan vuoksi koivuallergikoille lienee tulossa melko vaikea kevät. Koivun siemenet varisevat maahan jo loppukesällä. Katso koivun siemensatokartta

Lisätietoja:
tutkija Tatu Hokkanen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
puh. 010 211 2428, faksi 010 211 2203, sähköposti: tatu.hokkanen@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi