[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 18.3.2003

 

 

Natura 2000 -verkoston tarkastus Kolilla

Euroopan pohjoisen havumetsävyöhykkeen Natura 2000 -verkoston toteutusta arvioidaan kuluvalla viikolla Kolilla. Seminaari on EU:n komission järjestämä asiantuntijakokous, joka on jatkoa vuonna 1999 Ruotsissa järjestetylle seminaarille. Kokouksessa arvioidaan Suomen ja Ruotsin tekemien täydennysehdotusten riittävyyttä.

Suomi ja Ruotsi ovat ainoat EU-maat, jotka sijoittuvat pohjoiselle havumetsäalueelle. Vastaavat seminaarit on järjestetty viime ja tämän vuoden aikana neljällä muulla luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä, jotka edustavat muita osia Euroopan luonnosta, muun muassa Välimeren ja Atlantin rannikon alueita.

Seminaarien tulosten mukaan komissio tulee päättämään, ovatko ehdotukset riittäviä, ja valmistelee alustavat luettelot verkostoon hyväksyttävistä alueista.

Suomi ja Ruotsi saivat vuoden 1999 seminaarin jälkeen tehtäväkseen varmistaa, että tiettyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöt ovat riittävästi edustettuina maiden verkostoehdotuksissa. Komission pyynnöstä Suomi ja Ruotsi ovat täydentäneet ehdotuksiaan, ja niitä arvioidaan Kolin seminaarissa. Suomi täydensi ehdotustaan toukokuussa 2002 tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä, jolla lisättiin verkostoon noin 290 uutta aluetta ja tarkistettiin 190:n siihen aikaisemmin ehdotetun alueen tietoja.

Seminaariin osallistuu molemmista maista komission kutsumia luonnontieteellisiä asiantuntijoita, luonto- ja maanomistajajärjestöjen nimeämiä asiantuntijoita sekä jäsenmaiden edustajia. Euroopan ympäristökeskuksen luonnonsuojelun teemakeskus on laatinut luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen analyysit jäsenmaiden toimittamista aineistoista.

Seminaarin täydentää Metsäntutkimuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen valmistelema retkeily Kolin kansallispuistoon. Asiantuntijat tutustuvat Pielisellä ja Kolin vaaroilla yhteensä yhdeksään Natura 2000 -luontokohteeseen. Seminaariin osallistuville esitellään myös Metsäntutkimuslaitosta ja kansallispuistossa tehtävää tutkimusta. Kohteiden välillä siirrytään perinteisellä hevosvetoisella rekikyydillä sekä lumikengillä.

Lisätietoja:

  • Hallitussihteeri Heikki Korpelainen, YM, gsm 050 3740 247
  • Puistonjohtaja Lasse Lovén, Metla, Koli, gsm 050 391 3210

Kolin kansallispuisto

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi