[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 27.2.2003

 

 

Itä-Suomen puutuotealan yritykset lisäävät Venäjän puun käyttöä tulevaisuudessa

Suomen itäisten maakuntien metsä- ja puualan yritykset tarvitsevat jatkossakin raakapuuta Venäjältä. Viime vuosien aikana tukkipuu on noussut kuitupuun ohella tärkeäksi tuontitavaraksi, ja joillekin sahoille Venäjän puu on suorastaan elinehto. Tulevaisuudessa juuri sahatavaran tuonti todennäköisesti lisääntyy: tuontipuun uskotaan jatkossa täydentävän kotimaan saha-, vaneri- ja viilukoivun sekä erikoispuutavaran tarjontaa.

Tuontipuuhun liittyviä tarpeita, ongelmia ja suunnitelmia selvitettiin itäsuomalaisille puutuotealan pk-yrityksille ja koneyrittäjille tehdyllä kyselyllä syksyllä 2002. Vastanneista 27 yrityksestä 22 aikoi lisätä tuontipuun käyttöä. Erityisesti työvoimavaltaiset, globaaleilla markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät parantamaan kilpailukykyään etsimällä edullisempaa raaka-ainetta; vaihtoehtona olisi siirtää ensiasteen jalostusta halvemman työvoiman alueille.

Puuntuontiin liittyy myös ongelmia ja epävarmuustekijöitä. Yritykset kaipasivat lisätietoa mm. lainsäädännöstä, tullimaksuista, sopimuskäytännöistä sekä puutavaran laatuun ja hintaan liittyvistä asioista. Selvitys tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksen koordinoimassa Idän metsätieto -hankkeessa, ja sen toteuttivat FEG Oy ja Kainuun Etu Oy. Hanketta rahoittavat Interreg III A Karjala-ohjelma sekä Itä-Suomen lääninhallitus.

Monet tekijät vaikeuttavat metsäkoneyrittäjien toimintaa Venäjällä
Suomalaiset metsäkoneyrittäjät kokevat Venäjällä toimimisen yleisesti ottaen hankalaksi. Toimintaa on pakko harjoittaa lyhyellä tähtäimellä, sillä uusia lakeja ja määräyksiä tulee tiuhaan ja viranomaisten toiminta koetaan usein jopa mielivaltaiseksi. Epävarmuutta lisää myös venäläisten urakanantajien heikko maksuvalmius, joka viivästyttää urakointimaksujen saamista ja pahimmillaan johtaa huomattaviin luottotappioihin. Vaikeudet leimikoiden saatavuudessa puolestaan johtavat katkoksiin toiminnassa. Koneyrittäjät ovat myös aistineet poliittisessa ilmapiirissä erityisesti Karjalassa pyrkimyksen saattaa hakkuutoiminta venäläisten yritysten käsiin. Alueella toimiikin nykyisin huomattavasti vähemmän suomalaisia metsäkoneyrittäjiä kuin takavuosina.

Idän metsätiedon tietopalvelupisteistä tietoa ja apua
Idän metsätieto -hankkeen tietopalvelupisteet toimivat Joensuussa Puuteknologiakeskus Puugian ja Kajaanissa Kainuun Etu Oy:n yhteydessä. Ne palvelevat puutuotealan yrityksiä ja koneyrittäjiä Venäjän metsäsektoriin liittyvissä asioissa esimerkiksi jakamalla tietoa, tekemällä selvityksiä sekä tukemalla yrittäjien verkottumista. Hankkeen ensimmäinen julkaisu, tuore "Metsälinkki", sisältää Karjalan tasavallan sekä Leningradin ja Murmanskin alueiden keskeisimpien metsäalan yritysten ja organisaatioiden yhteystiedot suomen- ja venäjänkielisinä. Metsälinkkiä jaetaan tietopalvelupisteissä maksutta.

Lisätietoja:

 • Idän metsätieto -hanke:
 • projektipäällikkö Sari Karvinen, Metla, Joensuun tutkimuskeskus
  puh. 010 211 3256, gsm 050 391 3256
  sähköposti: sari.karvinen@metla.fi

 • Tietopalvelupisteet:
 • Oy FEG - Forest and Environment Group Ltd,
  toimitusjohtaja Timo Hartikainen,
  Sirkkalantie 17, 80100 Joensuu,
  puh. 050 587 5072, (013) 2637 414
  sähköposti: timo.hartikainen@feg.fi

  Kainuun Etu Oy
  projektipäällikkö Pasi Puhakka
  Kauppakatu 1 B, Wanha vesilaitos 3. krs, 87100 Kajaani
  puh. 044 551 4584
  sähköposti: pasi.puhakka@kainuunetu.fi

   

Tutkimushanke: Idän Metsätieto - Venäjän metsätalouden tietopalvelu

Aiempi tiedote aiheesta (25.2.2002)
"Tiedonsaanti Venäjän metsätaloudesta paranee"


Metlan ajankohtaista-sivulle

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain huhtikuuhun 2003 mennessä. Uuden valtakunnallisen puhelinvaihteen numero on 010 2111.


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi