[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 11.2.2003

 

 

Luonnon virkistyskäytön maakunnittaiset tilastot nyt Internetissä Ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain

Eri ulkoiluharrastusten suosio vaihtelee maakunnittain. Ulkoiluharrastusten suosion mukaan voidaan erottaa "hiihtomaakunnat", "mökkeilymaakunnat" ja "veneilymaakunnat". Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoimaan Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimukseen perustuvat maakunnalliset ulkoilutilastot löytyvät nyt Internetistä Metinfo Metsätietopalveluista www.metla.fi/metinfo/.

Eri maakunnissa suositaan erilaisia ulkoiluharrastuksia. Harrastusten suosioon vaikuttavat sekä maakuntien kulttuuriset että luonnonmaantieteelliset erot. Itä-Suomessa kalastetaan, marjastetaan ja sienestetään, ja Pohjois-Suomessa metsästetään enemmän kuin muualla maassa. Pohjois- ja Itä-Suomi ovat myös niin sanottua 'hiihto-Suomea'. Eteläsuomalaisista veneilee useampi kuin pohjoissuomalaisista. Maakuntien välillä ole juuri eroja siinä, miten suuri osa väestöstä ulkoilee ja miten usein. Aktiivisimpia lähiluonnossa ulkoilijoita ovat eteläsavolaiset.

Uudellamaalla asuvat luontomatkailevat eniten
Luontomatkoista lähes viidesosa suuntautuu Lappiin. Lapin matkat myös yleensä kestävät kauemmin ja ovat kustannuksiltaan korkeampia kuin luontomatkat muihin maakuntiin. Erityyppisten luontomatkojen kohteina erottuvat pohjoisen hiihtomaakunnat, etelärannikon veneilymaakunnat ja Sisä-Suomen kesämökkeilymaakunnat. Ahkerimpia luontomatkailijoita ovat Uudellamaalla asuvat.

Metinfo Metsien monikäyttö - tietoa luonnon ulkoilu- ja virkistyskäytöstä
Maakunnalliset ulkoilutilastot löytyvät nyt Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalveluista osoitteesta www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/. Taulukoiden yhteenvedot julkaistaan myös tuoreessa Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain -julkaisussa. Tilastot perustuvat Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimuksen tuloksiin, jonka loppuraportti sisälsi vastaavat valtakunnalliset ulkoilutilastot. Maakunnalliset ulkoilutilastot tarjoavat tietoa luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun alueelliseen kehittämiseen.

Metinfo Metsätietopalvelut -kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä osoitteessa www.metla.fi/metinfo/. Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvat palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja metsien käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Palveluita kehitetään jatkuvasti käyttäjien palautteen pohjalta.

Lisätietoja:

  • tutkija Tuija Sievänen, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. 010 211 2246, sähköposti: tuija.sievanen@metla.fi

  • Metinfo Metsien monikäyttö -tietopalvelu www.metla.fi/metinfo/monikaytto/lvvi/.

Julkaisu:
Sievänen, T., Pouta E., Neuvonen M. 2002. Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 885.

Tutkimushanke: Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt

Luontomatkailun tutkimusta tehostetaan Metlassa: luontomatkailun professori aloitti Rovaniemen tutkimusasemalle helmikuun alussa lisää tiedotteita aiheesta

Metlan ajankohtaista-sivulle

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot muuttuvat vaiheittain huhtikuuhun 2003 mennessä.
Uuden valtakunnallisen puhelinvaihteen numero on 010 2111.

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. 010 211 2000, sähköposti: info@metla.fi