[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 27.1.2003

 

 

Metla nimitti kaksi professoria
Suomen ensimmäinen luontomatkailun professori Rovaniemelle,
puutieteen professorin virka vakinaistettiin Joensuussa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti perjantaina 24.1.2003 kaksi professoria virkoihinsa. Puutieteen professorin virkaan nimitettiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) Erkki Verkasalo 1.5.2003 alkaen. Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteiseen luontomatkailun professorin virkaan nimitettiin filosofian tohtori (FT) Jarkko Saarinen 1.2.2003 alkaen.

Puutieteen professorin virka
Puutieteen professori tutkii erityisesti puun raaka-aineominaisuuksia ja niiden hyödyntämistä pk-teollisuudessa. Tutkimuksen aihepiiri on laaja, aiheet kattavat puun raaka-ainekysymysten ja mittausmenetelmien hallinnan metsästä jalostukseen ja jatkojalostuksen kautta pk-sektorin markkinoille. Tehtäviin kuuluu myös osallistuminen metsä- ja puualan alueelliseen kehittämiseen. Viran sijaintipaikka on Metlan Joensuun tutkimuskeskus

MMT Erkki Verkasalo valittiin virkaan, jota hän on hoitanut määräaikaisesti vuodesta 1998. Verkasalo on opiskellut puu- ja metsäteknologiaa Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1997, sekä Virginia Tech -yliopistossa Yhdysvalloissa. Metlassa hän on työskennellyt vuodesta 1984 ja on tällä hetkellä Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman koordinaattori. Verkasalon tutkimusaiheita ovat muun muassa puuraaka-aineen käyttömahdollisuudet, puutavaran mittaus sekä lehti-, harvennus- ja suopuiden tekniset ominaisuudet tavoitteena puunkäytön monipuolistaminen. Lisäksi hän on perehtynyt puuta käyttävän teollisuuden tuotekehitystyöhön ja yritystoimintaan.

Luontomatkailun professorin virka
Suomen ensimmäinen luontomatkailun professorin virka on perustettu Metlan, Lapin yliopiston ja Metsähallituksen yhteistyöllä ja se sijoitetaan Metlan Rovaniemen tutkimusasemalle. Viran tutkimusaiheisiin kuuluvat luontoon perustuva matkailu, sen alueelliset ja taloudelliset vaikutukset sekä matkailu osana luonnon kestävää käyttöä. Tärkeä tutkimushaaste on myös luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen. Professori vastaa luontomatkailun opetuksesta Lapin yliopistossa.
- viran perustamista koskeva tiedote (4.2.2002)

FT Jarkko Saarinen valittiin virkaan kolmen hakijan joukosta. Hän on opiskellut maantiedettä Oulun yliopistossa, jossa hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 2001. Saarinen on työskennellyt Metsäntutkimuslaitoksessa vuodesta 1992, ja hän on toiminut vierailevana tutkijana Aldo Leopold Instituutissa Yhdysvalloissa. Saarinen koordinoi luontomatkailun tutkimusta Metlassa ja hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. matkailu ja sen vaikutukset, kestävä matkailu, luontomatkailu ja sen kehittäminen sekä siihen liittyvät aluetaloudelliset ja menetelmälliset kysymykset. Lisäksi hänellä on runsaasti kokemusta opetuksesta ja opinnäytetöiden ohjaamisesta.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen
puh. (09) 8570 5240, gsm 050 391 2020, sähköposti: kari.mielikainen@metla.fi

Professorien yhteystiedot:

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi