[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 8.1.2003

 

 

Kolin kansallispuiston sataman kunnostus käyntiin

Vuosia jatkuneen valmistelun jälkeen Kolin sataman kunnostaminen käynnistyy valtion työhallinnon rahoittamana Metsäntutkimuslaitoksen, Tiehallinnon ja Lieksan kaupungin yhteishankkeena. Kolin kansallispuistossa sijaitsevan sataman kunnostusurakkasopimus allekirjoitettiin tänään 8.1.2003. Kaikkiaan 18 osaprojektia sisältävä urakkasopimus on arvoltaan noin 1,25 milj. euroa. Urakkakilpailun voitti Tieliikelaitos. Urakasta kilpaili 8 maa- ja vesirakennusalan yritystä. Hankkeen tilaajina ovat Metsäntutkimuslaitos, Tiehallinto ja Lieksan kaupunki, joiden puolesta sopimuksen allekirjoittivat johtaja Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksesta, johtaja Matti Tuiremo Tiehallinto/Savo Karjalan tiepiiristä ja Lieksan kaupunginjohtaja Niilo Tirkkonen.

Kolin satama yksi Pielisen vanhimpia laivarantoja
Kolin kansallispuiston satama tulee palvelemaan Pielisen autolauttaliikennettä, Pielisellä risteileviä matkustaja-aluksia, Kolille veneillä ja maitse saapuvia matkailijoita sekä paikallisia kalastajia ja asukkaita. Satamaan tulee uusi laivalaituri, vierasvenelaiturit, kalastajien laituri, Kolin asukkaiden kotivenesatama, veneiden vesillelaskuluiska ja uimaranta. Myöhempien rahoituspäätösten jälkeen pyritään käynnistämään sataman palvelukeskuksen eli uuden Alamajan ja kalastajien työtilan rakentaminen. Sataman puurakenteet tehdään lehtikuusesta, jota ei käsitellä millään kemiallisella kyllästysaineella.

Kolin satama on yksi Pielisen vanhimpia laivarantoja. Se on ollut käytössä jo yli sata vuotta. Satamaa on käytetty paitsi matkailuliikenteeseen myös uittopuun keruu- ja niputuspaikkana. Sataman kehittämistä edisti merkittävästi Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen tuki, mikä mahdollisti sen hallussa olevan sataman osan käyttämisen paikallisten asukkaiden ja kalastajien tarpeisiin rinnan uiton oman toiminnan kanssa. Ympäristöviranomaisten vaatimuksesta satama saa myös kunnolliset vesi- ja jätevesipalvelut, kun satama liitetään Kolin Hiiden vesiosuuskunnan verkostoon.

Laajaa yhteistyötä
Sataman yleissuunnitelman valmisti Suunnittelukeskus Oy:n Kuopion ja Helsingin yksiköt. Toteutussuunnitelmasta ovat vastanneet Arkkitehtitoimisto Karttunen & Torikka sekä Insinööritoimisto Oy Väylä Joensuusta. Sataman sähkösuunnittelusta on vastannut Sähkösuunnittelu Hakulinen Oy Joensuusta.

Lieksan kaupunki ottaa vastuulleen Kolin sataman hoidon ja kunnossapidon uusien palvelujen ja rakenteiden valmistumisen jälkeen. Siten laadukkaat satamapalvelut voidaan turvata myös sataman käytön laajetessa. Sataman ylläpidon siirtyminen kaupungille on luonnollista, koska alueelle rakennetaan kotivenesatama, vierasvenesatama ym. palveluja, jotka tuovat palveluja alueen asukkaille, yrityksille ja kaupungissa vieraileville. Sataman hoitosopimus on voimassa vuoden 2010 loppuun.

Tiepalkinto luovutettiin Kolin paikallisyhteisölle
Satamahankkeessa Kolilla sovellettava viranomaisten ja paikallisyhteisön yhteistoimintamalli sai tilaisuudessa tunnustusta myös aiemmista tuloksistaan. Valtion työhallinnon pääosin rahoittama ja Tiehallinnon ja Lieksan kaupungin rakennuttama Kolin kylältä Ukko-Kolille johtavan Ylä-Kolin tien osan kunnostushanke voitti vuoden lopulla ensimmäisen palkinnon valtakunnallisessa "Tie paikallaan - katu kohdallaan 2002" laatukilpailussa. Kilpailun tavoitteena oli löytää sellainen tie tai katu, joka on tienpitäjän toimin saatettu luontevaksi osaksi omaa ympäristöään. Kilpailun järjestivät Suomen kuntaliitto, Suomen Tieyhdistys ja Tiehallinto.

Tämä arvokas palkinto jaetaan vain joka kolmas vuosi. Kolin tiehankkeen kanssa palkinnosta kilpaili 15 muuta eri puolilla maata toteutettua hanketta. Savo-Karjalan Tiepiirin ja Lieksan kaupungin edustajat luovuttivat saamansa palkinnon Kolin paikallisyhteisön eri toimijoita edustaville Kolin kylätoimikunnalle, Pohjois-Karjalan Ympäristökeskukselle ja Metsäntutkimuslaitokselle yleisesti nähtäville asetettavaksi. Palkinto on tarkoitus sijoittaa Ylä-Kolintie 1:n eli valtion ympäristöhallinnon omistaman Kolin kulttuuri- ja taidekeskuksen Kolin Ryynäsen seinustalle.

Lisätietoja:

  • Puistonjohtaja Lasse Lovén, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto puh. 0400 104 346
  • Projektivastaava Ari Varonen, Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri, puh. 040 547 4016
  • Tekninen johtaja Jouko Järvensivu, Lieksan kaupunki, Tekninen palvelukeskus, puh. 0400 708 333

Lue lisää Kolin kansallispuistosta

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi