[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 18.12.2002

 

 

Männyn käpysato hyvälaatuinen ja keskinkertaista runsaampi
Hyönteiset vioittaneet kuusen käpyjä

Männyn siemensato on tänä talvena hyvälaatuinen ja suurimmassa osassa maata myös keskinkertaista runsaampi. Sen sijaan kuusen käpysato on heikohko, ja kuusenkävyt monin paikoin siemen- ja käpytuholaisten vioittamia.

Lämpimän kesän ansiosta männyn siemenet ovat tänä talvena laadultaan erinomaisia. Männyn käpyjä voidaankin kerätä aina pohjoisinta Lappia myöten, mikä tuo kauan kaivattua helpotusta varsinkin Ylä-Lapin siemenpulaan. Myös muualla Pohjois-Suomessa siemenvarastot kaipaavat täydennystä, ja paikoitellen käpyjä kerätään Etelä-Suomessakin.

Metsähallituksen tekemien selvitysten mukaan männyn siementen itävyys on Ylä-Lapissa pääsään-töisesti 50-60 prosentti ja Keski-Lapissa 70-80 prosenttia. Etelä-Lapista, Kuusamosta ja Kainuusta on mitattu enimmäkseen 80-85 prosentin itävyyksiä. Paikoitellen kävyt ovat ilmeisesti pitkällisen kuivuuden takia jääneet sangen pieniksi, mikä heikentänee ensi kesänä uudistusalojen taimettumista.

Männylle luvassa kaksi keskimääräistä parempaa siemensatovuotta
Männyn keväällä 2003 variseva siemensato on runsain Pori-Imatra -linjan eteläpuolella (katso siemensatokartta). Maan länsiosassa, Oulun läänissä ja Lapin läänin eteläosassa käpysato vaihtelee kes-kinkertaisesta runsaaseen. Maan itäosassa käpyjä on vähemmän. Vähiten käpyjä on Pohjois-Lapissa. Sato voi vaihdella paljon myös paikallisesti: käpyjä esiintyy sulkeutuneissa, tiheähköissä männiköissä huomattavasti niukemmin kuin harvoissa siemenpuumänniköissä, joissa yhdessä puussa voi olla jopa useita satoja käpyjä.

Alustavan ennusteen mukaan männyn siemensato on keskimääräistä runsaampi myös keväällä 2004 (katso siemensatokartta). Ennuste perustuu emikukintojen ja pikkukäpyjen lukumääriin. Epäedulliset sääolot tai muut tekijät voivat kuitenkin vielä pienentää lopullista siemensatoa.

Siemen- ja käpytuholaiset nakertavat kuusen siemensatoa
Keväällä 2003 kuusen siemensato vaihtelee laajoilla alueilla Länsi- ja Pohjois-Suomessa heikosta keskinkertaiseen (katso siemensatokartta). Itä-Suomessa käpysato on heikko. Kävyt ovat monin paikoin siemen- ja käpytuholaisten vioittamia ja sen takia hyvin pihkaisia.

Tuhohyönteiset ovat viime vuosina toistuvasti tuhonneet merkittävän osan kuusen siemensadoista. Hyönteiskannat ovat pysyneet korkeina, koska kuusen hyviä siemenvuosia on ollut varsin tiheään, 2-3 vuoden välein. Etelä-Suomessa hyviä siemenvuosia ovat olleet vuodet 1990, 1993, 1996, 1999 ja 2001.

Lisätietoja:

HUOM! Yhteystietomme ovat muuttuneet. Metlan uusi vaihde on 010 2111.

  • tutkija Tatu Hokkanen (siemensadot), Metla/Vantaan tutkimuskeskus

  • p. (09) 8570 5445, faksi (09) 8570 5361, sähköposti tatu.hokkanen@metla.fi
  • metsätalousinsinööri Timo Ari (käpyjen keruu, siementen itävyys), Metsähallitus
    p. 020 564 7663 tai 0400 188 465, sähköposti timo.ari@metsa.fi

Tutkimushanke: Luontaisen taimettumisen ekologiset perusteet ja ennustettavuus


Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi