[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 16.12.2002

 

Luonto on elämyksellinen matkakohde
Elämysmatkailu lisääntyy


Matkailua - erityisesti luontomatkailua - markkinoidaan nykyisin elämyksillä ja elämyksellisyydellä. Tulevaisuudessa elämysmatkailun osuuden uskotaan yhä lisääntyvän. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tuore julkaisu "Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta" valottaa elämysten ja elämystuotannon roolia luonnon matkailu- ja virkistyskäytössä.

Elämysten merkitys on viime vuosina kasvanut nopeasti niin matkailussa kuin monilla muillakin talouden ja kulttuurin aloilla. Esimerkiksi Lapissa elämystuotteiden osuus matkailun taloudellisista vaikutuksista on arviolta noin kymmenen prosenttia. Tulevaisuudessa elämysmatkailun osuuden uskotaan lisääntyvän. Metlan mukaan erityisesti matkailun kansainvälistyminen ja luontoon suuntautuvan matkailun kasvu Suomessa tukevat tätä kehitystä.

Elämysmatkailu on osa matkailutuotannon ja -kulutuksen yksilöllistymistä. Elämysmatkat ovat tietoisesti rakennettuja, tiettyjen kuluttajaryhmien tarpeiden mukaan suunnattuja tuotteita, elämykset puolestaan yksilöllisiä ja kaupallisesti tuotteistettuja matkailukokemuksia. Massaturismista elämysmatkailun erottaa juuri yksilöllisyys.

Luontomatkailua ja luontoelämyksiä on toistaiseksi tutkittu Suomessa melko vähän. Julkaisu onkin arvokas perusta jatkotutkimukselle. Luontoelämysten lisäksi artikkelikokoelma luo katsauksen kotimaisen luonnon virkistys- ja matkailukäytön ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin laajemminkin. Muita julkaisussa käsiteltäviä tutkimusaiheita ovat esimerkiksi luonnon virkistyskäyttö, luontomatkailuyrittäjyys ja matkailijoiden luontoasenteet sekä matkailun kestävyyden kysymykset.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Jarkko Saarinen, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema,
puh. (016) 336 4347, gsm 040 770 8490, sähköposti: jarkko.saarinen@metla.fi

Julkaisu:
Saarinen, Jarkko & Järviluoma, Jari (toim.). 2002. Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 866.
Tilaukset: Metla/kirjasto, puh. (09) 8570 558005, sähköposti kirjasto@metla.fi

Tutkimushanke: Matkailu osana luonnon- ja kulttuuriympäristön kestävää käyttöä

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi