[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 13.12.2002

 

Perinteisiä pitkiä aikasarjoja ja uusia näkökulmia metsätilastoihin Metsätilastollinen vuosikirja 2002 on ilmestynyt

Metsätilastollinen vuosikirja 2002 on ilmestynyt. Kirjaan on koottu keskeiset tilastot Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta sekä ympäristöstökysymyksistä. Julkaisu sisältää yksityiskohtaiset metsätilastot vuodelta 2001 sekä tuoreimmat tiedot puukaupasta ja metsäteollisuudesta vuoden 2002 alkupuoliskolta. Eri aiheiden pysyvät tilastot ja pitkät aikasarjat mahdollistavat asioiden pitkäjänteisen seurannan, mutta toisaalta julkaisua hiotaan vuosittain vastaamaan muuttuviin tietotarpeisiin.

Tällä kertaa muutoksia on tehty erityisesti puun käyttöä käsittelevään lukuun. Aiemmin puulajeittain esitetyt tilastot julkaistaan nyt puutavaralajeittain, joten puuraaka-aineen loppukäyttöä voidaan seurata yksityiskohtaisemmin. Samanlainen muutos on tehty myös puutavaran tuonnin tilastoinnissa. Tavoitteena on ollut tarkastelutavan yhtenäistäminen eri aihealueiden välillä, muun muassa puukauppaa ja hakkuita tilastoidaan puutavaralajeittain.

Puukaupassa uutta on tilasto pinta-alaverotuksen piirissä olevilta tiloilta ostetun puun osuuksista viime vuosina, jonka avulla voidaan seurata metsäverotusjärjestelmän muuttumisen vaikutuksia puukauppaan (pinta-alaverotus jatkuu vuoden 2005 loppuun saakka). Kuljetusten tilastointia on kehitetty siten, että tarjolla on entistä yksityiskohtaisempaa tietoa puun ja metsäteollisuustuotteiden kuljetuksista sekä Suomessa että maan rajojen yli. Esimerkiksi puun tuontimäärät on eritelty rajanylityspaikoittain.

Tilastojen takana Metsätilastollinen tietopalvelu
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metsätilastollinen tietopalvelu kokoaa Metsätilastollisen vuosikirjan vuosittain. Osa tilastoista perustuu Metlan omaan tutkimustoimintaan ja osa tuotetaan yhteistyössä muiden tilastoviranomaisten ja metsäorganisaatioiden kanssa. Vuosikirjan lisäksi Metsätilastollinen tietopalvelu julkaisee vuosittain noin 50 metsätilastotiedotetta. Metsätilastot ovat saatavilla myös Internetissä, Metinfo Metsätietopalveluissa: www.metla.fi/metinfo/tilasto/ (maksullinen).

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Tutkija Aarre Peltola, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus,
puh. (09) 8570 5226, sähköposti: aarre.peltola@metla.fi

Julkaisu:
Metsätilastollinen vuosikirja 2002. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry.
378 sivua, hinta 35 €.

Tilaukset:


Tutkimushanke: Metsätilastollinen tietopalvelu


Metlan ajankohtaista-sivulle

 


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi