[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 19.11.2002

 

Koneellisen metsänistutuksen työnjälki lähes yhtä hyvää kuin käsinistutuksen
Istutuskoneita on kehitettävä tuottavuuden parantamiseksi

Traktorin tai kaivinkoneen puomin päähän asennettavat istutuskoneet ovat parantaneet koneellisen metsänistutuksen kilpailukykyä täysautomaattisiin koneisiin verrattuna. Käsinistutus pottiputkella on silti edelleen edullisin ja yleisin istutusmenetelmä. Vuosittain Suomen metsiin istutetaan noin 160 miljoonaa tainta, joista alle kaksi prosenttia koneellisesti. Koneellisesti istutettujen taimien osuuden odotetaan kuitenkin kasvavan lähivuosina.

Metsäntutkimuslaitoksessa äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa vertailtiin Suomessa yleisimmin käytettyjen istutuslaitteiden, Ilves- ja Bräcke-istutuskoneiden, tuottavuutta ja työnjälkeä. Suomalainen Ilves asennetaan maatalous- tai metsätraktoriin, ruotsalainen Bräcke puolestaan kaivinkoneen puomin päähän. Bräcke mätästää maan istutuksen lisäksi.

Ilves-istutuskoneella voitiin istuttaa 170-250 ja Bräcke-laitteella 130-150 tainta tunnissa, kun istu-tustiheys oli 1400-1800 tainta/ha. Istutustiheyden kasvaessa Ilveksellä päästään 300 taimen ja Bräckellä yli 200 taimen tuntivauhtiin. Käsinistutuksessa muokattuun maahan hyvänä työn tuottavuutena pidetään 300 tainta tunnissa. Käsinistutus on yhä koneellista istutusta edullisempaa. Ilves-laitteeseen perustuvan uudistamisketjun kokonaiskustannukset olivat yli 10 prosenttia ja Bräcke-laitteeseen perustuvan 25 prosenttia korkeammat kuin käsinistutuksen. Tuottavuuden parantamiseksi koneisiin tarvittaisiin rakenteellisia uudistuksia, esimerkiksi kaksi istutuspäätä ja automaattinen taimien syöttö. Markkinoille tulleella Eco Planter -istutuskoneella voidaan istuttaa kaksi tainta samanaikaisesti.

Koneellisen istutuksen kehittäminen edellyttää istutusketjun kokonaistarkastelua
Istutuskoneilla päästään lähes yhtä hyvään työnjälkeen kuin käsinistutuksessa. Koneilla istutussyvyys vaihtelee kuitenkin enemmän ja taimet ovat useammin vinossa kuin käsin istutettaessa. Työn laatua voidaan parantaa panostamalla kuljettajan ammattitaitoon ja työn huolellisuuteen.

Koneellista istutusta voidaan kehittää rationalisoimalla koko tuotantoketju taimitarhalta istutukseen asti. Taimet tulisi kasvattaa jo taimitarhalla koneelliseen istutukseen sopiviksi. Myös käsinistutuksen kustannuksia voidaan alentaa logistiikkaa kehittämällä.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:
Arto Rummukainen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan tutkimuskeskus,
puh. (09) 8570 5376, sähköposti: arto.rummukainen@metla.fi

Julkaisu:
Rummukainen, A., Tervo, L. ja Kautto, K. 2002. Ilves- ja Bräcke-istutuskoneet – Tuottavuus, työn-jälki ja kustannukset. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 857. www.metla.fi/julkaisut/mt/index.htm

Tutkimushanke:
Kylvön ja maanmuokkauksen kehittäminen

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi