[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 6.11.2002 klo 10.00

 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003 valmistunut:
Metsäsektorin näkymät vuonna 2003 paremmat kuin tänä vuonna

Maailmantalouden odotettua hitaampi elpyminen on pitänyt metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvun hitaana ja hintakehityksen heikkona tänä vuonna. Vuonna 2003 Suomen metsäteollisuuden tuotannon ja viennin odotetaan hieman kasvavan tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistumisen myötä. Arviot metsäsektorin suhdannekehityksestä on esitetty Metsäntutkimuslaitoksen tänään julkaisemassa kirjassa "Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003". Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät maailmantalouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Suomen metsäsektoriin.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa ja kannattavuus paranee (lue lisää)
Vuonna 2003 paperin tuotannon ja viennin arvioidaan lisääntyvän 4-5 prosenttia, sahatavaran noin 2 prosenttia. Ylitarjonnan takia paperin keskimääräinen vientihinta laskee tänä vuonna 7 prosenttia ja sellun noin 14 prosenttia viime vuodesta. Hintojen heikkenemisen vuoksi massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo, jää vientimäärien kasvusta huolimatta noin 3 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Vuonna 2003, kysynnän hiljalleen kasvaessa, paperin hintojen odotetaan alkavan nousta ja massa- ja paperiteollisuuden viennin arvon odotetaan kasvavan 5 prosenttia. Metsäteollisuuden kannat-tavuuden odotetaan olevan vuonna 2003 kuluvaa vuotta parempi.

Markkinahakkuut ja kantorahatulot lisääntyvät, puun tuonti ennätyslukemiin (lue lisää)
Metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää puun kysyntää. Markkinahakkuut lisääntyvät tänä vuonna 2 prosenttia, 54,2 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna hakkuiden arvioidaan olevan 55,1 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuun lisääntynyt kysyntä nostaa ensi vuonna kantohintoja 2-4 prosenttia viime vuodesta. Hakkuiden lisääntyessä ja kantohintojen vähitellen noustessa yksityismetsien bruttokantorahatulot ylittänevät tänä vuonna 1,5 miljardia euroa ja noussevat ensi vuonna noin 1,6 miljardiin euroon. Raakapuun tuonti kasvaa tänä vuonna uuteen ennätykseensä, noin 15,5 miljoonaan kuutiometriin, ja kasvu jatkuu edelleen ensi vuonna. Tuontipuusta suurin osa on kuitupuuta.

Lue lisää metsäsektorin suhdannekehityksestä, muun muassa metsäteollisuuden tuotannon ja viennin näkymistä, metsäsektorin työllisyydestä sekä puumarkkinoista.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
tutkija, MMT Riitta Hänninen, Metla, puh. (09) 85705 746, riitta.hanninen@metla.fi

Julkaisu:
Metsäsektorin suhdannekatsaus 2002-2003.

Tilaukset:

  • Tilauslomake Internetissä

  • puhelimitse: (09) 8570 5715 / Raija Lahtinen

  • sähköpostilla: raija.lahtinen@metla.fi

Metsäsektorin suhdannekatsaus on luettavissa ja tulostettavissa pdf-muotoisena myös Metinfo
Tilastopalvelussa
(vaatii käyttölisenssin).

Tutkimushanke: Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi