[METLA Tiedote]

Pressmeddelande 6.11.2002

 

Nytt på Metlas Internetsidor

Uutta Metlan Internet-sivuilla
New features on Metla's Internet-pages

För att bättre kunna betjäna sina kunder har Skogsforskningsinstitutet (Metla) öppnat sina svenska Internetsidor. De svenska sidorna kan lätt nås från Metlas hemsida http://www.metla.fi/.

De svenska sidorna innehåller bl.a. information om Metlas forskningsprojekt och publikationer, grundfakta om Metla, dess forskningsskogar och service, samt kontaktinformation och nyttiga linkar.

Metlas Internetsidor - en rik och mångsidig källa av pålitlig skogsinformation

Tusentals besökare kommer dagligen till Metlas Internetsidor. Till de mest besökta sidorna hör t.ex.

Välkommen till våra sidor! Alla kommentarer och förbättringsidéer är välkomna; de kan skickas från sidornas feedback-linkar eller som e-post (info@metla.fi).

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Mera information
om vår Internetservice och övriga aktiviteter fås från Metlas informationsenhet,
p. +358 9 8570 5260, e-post info@metla.fi.


Metla på Internet: http://www.metla.fi/
Metla/Information, Unionsgatan 40 A, FIN 00170 HELSINGFORS
p. +358 9 857 0560, e-post: info@metla.fi