[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 1.11.2002

 

Metsäsuunnittelun tietohuolto ja kasviekologia aiheina
tuoreissa metsäntutkimusjulkaisuissa

Metsätieteen aikakauskirja 3/2002 – teemana metsäsuunnittelun tietohuolto

Uusimman Metsätieteen aikakauskirjan teemana on metsäsuunnittelun tietohuolto. Tietojen luotettavuus, paikantaminen ja maastotyön kalleus ovat metsäsuunnittelun ongelmia, koska yksityismetsien suunnitteluun tarvitaan alueellisesti pienen erottelukyvyn tietoa. Yksityiskohtaisen tiedon tarve johtuu metsien pienistä käsittely-yksiköistä. Ratkaisuja etsitään muun muassa kehittyvistä kaukokartoitusmenetelmistä ja muista uuden tekniikan sovelluksista.

Teemanumeron artikkeleissa käsitellään metsäsuunnittelun uusimpia menetelmiä ja arvioi-daan niiden käyttökelpoisuutta käytännön metsätalouden kannalta.

Tutkimusartikkelien aiheina ovat muun muassa kuvioittaisten puustotunnusten estimointi eri aineistojen, kuten satelliittikuvien, ilmakuvien ja vanhojen inventointitietojen avulla sekä puustotunnusten maastoarvioiden luotettavuus ja ajanmenekki.

Muissa artikkeleissa käsitellään uuden metsäsuunnittelujärjestelmän lähtökohtia ja tavoitteita sekä laajemmin metsäsuunnittelun tietohuollon tulevaisuutta. Lisäksi arvioidaan metsävaratietojen laskennallisen ajantasaistamisen eri menetelmiä ja niiden luotettavuutta sekä esitellään metsäsuunnittelun tietohuollon meneillään olevia tutkimuksia.


Silva Fennica 36(3), 2002 – Optimality Approach in Plant Ecology

Tuorein Silva Fennica on englanninkielinen kokoomateos optimointiteorian käytöstä ja mahdollisuuksista kasviekologian tutkimusongelmien ratkaisemisessa. Tätä lähestymistapaa on sovellettu myös metsäpuiden kehityksen tutkimiseen. Artikkelit perustuvat Hyytiälässä 9.-12.4.2000 pidetyn kasviekologiaa käsittelevän kokouksen esitelmiin.

 

Tutustu julkaisuihin Metlan Internet-sivuilla:
Metsätieteen aikakauskirja 3/2002 – www.metla.fi/aikakauskirja/
Silva Fennica 36(2), 2002 – www.metla.fi/silvafennica/

Tilaukset: Suomen Metsätieteellinen Seura, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. (09) 857 051, faksi (09) 625 308, sähköposti silva.fennica@metla.fi

  • Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkupe-räisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Tieteen Tori- palstalla julkaistaan yleensä metsiin, metsä-talouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista. Hinnat: irtonumero 17 €/kpl, vuosikerta 55 €. - www.metla.fi/aikakauskirja/
  • Silva Fennica on englanniksi julkaistava metsätieteellinen sarja, joka kattaa kaikki metsäntutkimuksen alat perustutkimuksesta sovellettuihin tieteisiin. Sarjassa julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia, tiedonantoja, keskusteluartikkeleita, kirja-arvosteluja ja tapahtumien ilmoituksia. Hinnat: irtonumero 25 €, vuosikerta 100 €, erikoisnumerot voidaan hinnoitella toisin. - www.metla.fi/silvafennica/

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi