[METLA Tiedote]

Meddelandet 24.10.2002
Tiedote suomeksi

 

Intensivare samarbete mellan Tapio och Skogsforskningsinstitutet -
forskningsinformationen snabbare och flexiblare ut till skogsfackmän

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och Skogsforskningsinstitutet (Metla)
intensifierar samarbetet. Tapio och Metla har också tidigare haft gemensamma
projekt, men ramavtalet, som undertecknades i mitten av oktober, gör att
samarbetet blir mera systematiskt. Med hjälp av avtalet blir den praktiska
tillämpningen av forskningsinformationen effektivare, tror avtalsparterna.

 

Läs pressmeddelandet i Tapios Skogsreflexen

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi