[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 21.10.2002

 

Kolin kansallispuiston uusi hoito- ja käyttösuunnitelma valmistunut - valmistelijat yksimielisiä

Ehdotus Kolin kansallispuiston uudeksi hoito- ja käyttösuunnitelmaksi vuosille 2003-2010 on valmistunut. Uusi suunnitelma sovittaa yhteen luonnonsuojelun sekä luonto- ja kulttuurimatkailun tavoitteet ja kehittämistoiveet. Kansallispuiston käyttöä ympäristökasvatukseen, tutkimukseen sekä kulttuuritoimintaan ehdotetaan kehitettäväksi. Matkailupalvelut ja rinnetoiminnot turvataan. Toteutuessaan suunnitelman toimenpiteet kohentavat merkittävästi Kolin alueen työllisyyttä.

Laaja lausuntokierros
Suunnitelman laadintaan osallistui Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Joensuun tutkimuskeskuksen kutsumana laaja 15 jäsenen ohjausryhmä, johon kuului valtion ja kuntien, Joensuun yliopiston, yrittäjien, maanomistajien, luonnonsuojelijoiden ja Kolin paikallisyhteisön edustajia. Ohjausryhmän yksimielisesti hyväksymä kehittämisehdotus lähetetään nyt lausunnoille eri sidosryhmille, minkä jälkeen Metsäntutkimuslaitos viimeistelee suunnitelman ja toimittaa sen ympäristöministeriölle hyväksyttäväksi.

Monimuotoisuus, kaskimaisemat ja ahojen hoito-ohjelmat tärkeä osa suunnitelmaa
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti kansallispuiston viljelymetsiin: Kolin kansallispuiston metsistä kolmasosa (noin 700 hehtaaria) on viljelymetsiä, joiden kehitystä ohjataan kohti luonnontilaista rakennetta. Aiempien vuosien tapaan kaskimaisemaa palautetaan Kolille ja hyvin käynnistynyttä ahojen hoito-ohjelmaa jatketaan.

Kolin kansallispuiston tutkimuskäyttöä lisätään
Metla valmistelee erillisen Kolin tutkimuskäyttöohjelman. Kansallispuisto muodostaa laajan "luonnon laboratorion", jossa tutkitaan muun muassa luonnonhoitotoimien vaikuttavuutta, metsien rakennetta ja kehitystä, retkeilijöiden ja matkailijoiden odotuksia ja tavoitteita sekä matkailun vaikutuksia luontoon ja paikallistalouteen. Tutkimuksista saatavat tiedot ja kokemukset auttavat kehittämään niin Kolin kuin muidenkin vastaavien alueiden toimintaa jatkossa.

Laajempi kuvaus runkosuunnitelman sisällöstä
Ohjausryhmän kokoonpano

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:

  • Tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen,
    Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus,
    puh. (013) 251 4000 tai 040 563 9252
  • Puistonjohtaja Lasse Lovén,
    Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto,
    puh. (013) 672 205 tai 0400 104346

Kolin kansallispuiston www-sivut
Metlan Joensuun tutkimuskeskus

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi