[METLA Tiedote]

21.10.2002

 

Uusi hoito- ja käyttösuunnitelma Kolin kansallispuistolle - yksimielinen ehdotus lähtee lausunnoille

Laajempi kuvaus suunnitelman sisällöstä

Takaisin tiedotteeseen

Kolin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosille 2003-2010 on valmisteltu Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksessa runsaan vuoden ajan. Metla kutsui valmistelun tueksi laajapohjaisen 15 jäsenen ohjausryhmän, johon kuuluivat valtion ja kuntien hallinnon, Joensuun yliopiston, yrittäjien, maanomistajien, luonnonsuojelijoiden ja Kolin paikallisyhteisön edustajat. Ohjausryhmä viimeisteli kokouksessaan 30.9.2002 yksimieliset kehittämisehdotuksensa, jotka lähtevät nyt lausunnoille eri sidosryhmille.

Uusi suunnitelma sovittaa yhteen luonnonsuojelun ja luonto- ja kulttuurimatkailun tavoitteet ja kehittämistoiveet. Kansallispuistoa kehitetään myös ympäristökasvatuksen ja tutkimuskäytön kohteena sekä kulttuuritoiminnan ympäristönä. Toteutuessaan suunnitelman toimenpiteet kohentavat merkittävästi Kolin alueen työllisyyttä.

Luonnonsuojelussa painottuu monimuotoisuuden lisääminen. Erityishuomio kohdistetaan puiston viljelymetsiin. Kolin kansallispuistossa on noin 700 hehtaaria viljelymetsiä, joiden kunnostaminen luonnonmukaiseen tilaan on laaja tehtäväkokonaisuus. Metsien luonnonläheisyyden kehittämisen ohella myös kaskimaisemaa palautetaan Kolille. Kaskeamisohjelma käsittää noin 150 hehtaaria pääosin aiemmin kaskettuja ja nyt metsää kasvavia vaaranreunoja. Hyviä tuloksia tuottanutta ahojen hoito-ohjelmaa jatketaan. Erityisesti laiduntamista lisätään vanhoilla peltoalueilla, mutta myös uusien kaskien jälkeen nousevilla heinäisillä ahoilla ja hakamailla.

Matkailupalvelujen kehittämisen painopiste on kansallispuiston reittiverkostossa ja sen palvelupisteissä sekä matkailun sisällön kehittämisessä. Matkailun infrastruktuuria kehittävistä hankkeista merkittävimmät ovat Kolin sataman kunnostus vuonna 2003 sekä kansallispuiston palvelujen tuominen Kolin kylälle. Kolin Ryynäsen kulttuurirakennukset ja niiltä lähtevä polkureitti Ukko-Kolille ehdotetaan liitettäväksi tiivisti kansallispuiston toiminnalliseen yhteyteen.

Matkailupalvelut ja rinnetoiminnot turvataan. Kolin kestävän matkailun toimintaohjelma kehitetään yhteistyössä yrittäjien ja paikallisyhteisön kanssa. Kansallispuiston toiminnallinen keskus, Ukko-Kolin palvelukeskus hotelleineen ja luontokeskuksineen palvelevat matkailijoita ja retkeilijöitä vakiintuneella tavalla nykyisessä laajuudessaan. Palvelujen laatua ja monipuolisuutta pyritään kehittämään. Rinteiden sopeuttamista kansallispuiston maisemaan parannetaan mm. laiduntamisella, mikä lisää alueen kiinnostavuutta kesäajan perhematkailukohteena.

Kansallispuiston perinnemaisemien ja - rakennusten kunnostamiseen ja entisöintiin panostetaan tulevina vuosina merkittävästi. Kolin monimuotoiset perinnepihat ja ahot kehitetään kesämatkailun vetovoimakohteiksi. Perinnerakennuksissa retkeilijät voivat myös majoittua. Kolin kansallispuisto ja Kolin alue kokonaisuudessaan tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet leirikoulutoimintaan ja muuhun ympäristökasvatukseen. Kansallispuiston palveluja kehitetään niin, että ympäristökasvatuksen toimintaedellytykset vahvistuvat. Uusia teemapolkuja suunnitellaan, tutkimustietoon perustuvia opetusaineistoja valmistellaan, yhteistyötä kehitetään eri oppilaitosten ja paikallisten yrittäjien kanssa sekä verkostomuotoisen ympäristökasvatuksen toteutus järjestetään.

Erityinen tutkimuskäyttöohjelma valmistetaan Metlan toimesta, sillä Koli on ainoa tutkimuslaitoksen hallinnassa oleva kansallispuisto Suomessa. Kolia koskeva tutkimustieto kerätään tutkijoiden, ympäristökasvattajien ja retkeilijöiden käytettävissä olevaksi tietopankiksi. Kolin kansallispuisto toimii laaja-alaisena luonnon laboratoriona, jossa tutkitaan mm. luonnon hoitotoimien vaikuttavuutta, hoidon työtapoja, sekä retkeilijöiden ja matkailijoiden odotuksia ja tavoitteita mutta myös matkailun vaikutuksia luontoon ja paikallistalouteen. Tutkimustiedon ansiosta Kolista kehittyy mallialue, jota voidaan käyttää esimerkiksi muiden vastaavien kohteiden henkilöstön koulutukseen.

Paikallissuhteiden kehittämiseen kiinnitetään paljon huomiota. Paikallisen työvoiman ja yrittäjien käyttö kansallispuiston hoidossa ja opastuspalveluissa vahvistavat Kolin paikallistaloutta ja samalla matkailun sosiaalista kestävyyttä. Puiston palveluvarustuksen ja opastuksen kehittäminen Kolin kylän yhteydessä suuntaa kansallispuiston tuottamia taloudellisia hyötyjä kyläläisten käyttöön.

Uuden suunnitelman toteuttaminen edellyttää lisävoimavaroja. Reittiverkoston, niiden palvelupisteiden, perinnerakennusten ja metsien ennallistamisen toteutusta ja pieninvestointeja varten pyritään saamaan työllistämisvaroja, mutta entistä enemmän myös EU:n rakennekehitys- ja ympäristönhoitovaroja. Ylläpitokustannuksiin tarvitaan tulevaisuudessa noin kaksinkertainen määrä voimavaroja nykyisiin verrattuna ympäristöministeriön määrärahoihin. Metsäntutkimuslaitos lisää sisäisin järjestelyin kaksi henkilöä Kolin toimintoihin.

Sidosryhmiltä saatujen lausuntojen jälkeen Metsäntutkimuslaitos viimeistelee suunnitelman ja toimittaa sen edelleen Ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Uusi suunnitelma pyritään saamaan voimaan keväällä 2003.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, puh. (013) 251 4000 tai 040 563 9252
Puistonjohtaja Lasse Lovén, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto, puh. 013 672 205 tai 0400 104 346

Takaisin tiedotteeseen


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi