[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 23.9.2002

 

Metsäntutkimuslaitos valvoo puutavaranmittausta

Puutavaranmittauksen valvonta siirtyi elokuun alussa maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle (Metla). Puutavaranmittauslakiin tehdyn lainmuutoksen yhteydessä myös viralliset mittaajat siirtyivät Metlan palkkalistoille.

Puutavaranmittauksen viranomais- ja valvontatehtävät hoidetaan Metlan Vantaan tutkimuskeskuksessa. Viranomaistehtävistä ja toiminnan kehittämisestä vastaa tutkimuskeskuksessa virallinen mittaaja Lauri Hjelm. Hjelmin vastuulla ovat myös viralliset mittaukset ja tehdasmittauksen valvonta läntisen mittauspiirin alueella. Viralliset mittaajat Touko Putkonen Rovaniemeltä ja Veli-Pekka Vauhkonen Suonenjoelta hoitavat pohjoisen ja itäisen piirin mittauksia ja tehdasmittauksen valvontaa.

Vantaan tutkimuskeskuksessa tehdään myös mittausmenetelmiin ja -laitteisiin liittyvää tutkimusta, joka tukee puutavaranmittauksen kehittämistä. Lisäksi Metlan Joensuun tutkimuskeskuksessa on käynnissä puutavaran mittaukseen liittyvä tutkimushanke, jossa tutkitaan hakkuukonemittauksen ja painomittauksen menetelmiä ja niiden mittaustarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Mittaus määrittää kauppasumman ja urakkamaksut
Puutavaranmittaus on olennainen osa puunhankintaa. Sillä tarkoitetaan leimikon pystypuuston tai valmiin puutavaran mittaamista sen määrän tai laadun toteamiseksi. Mittausta tarvitaan esimerkiksi kauppahintojen tai puunkorjuun ja -kuljetuksen urakointimaksujen määrittämistä varten. Jos mittaukseen liittyy erimielisyyksiä, voi jompi kumpi asianosaisista pyytää virallisen mittaajan tekeemää virallista mittausta.

Tietopaketti puutavaranmittauksesta Internetissä
Metinfo Metsätietopalveluissa osoitteessa: http://www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/mittaus/index.htm on tietopaketti puutavaranmittauksesta. Paketti sisältää tietoa puutavaranmittauksen lainsäädännöstä, viranomaismääräyksistä ja mittausmenetelmistä. Sivuille on koottu myös puutavaranmittaukseen liittyviä hyödyllisiä linkkejä. Metinfo Metsätietopalvelut - kokonaisuus sisältää useita tietopalveluja eri aihepiireistä yhdessä osoitteessa: http://www.metla.fi/metinfo/.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:

  • tutkimuskeskuksen johtaja Heikki Pajuoja, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. (09) 8570 5727, gsm 040 534 2567, sähköposti: heikki.pajuoja@metla.fi

  • virallinen mittaaja Lauri Hjelm, Metla, Vantaan tutkimuskeskus,
    puh. (09) 857 05641, gsm 040 759 7261, sähköposti: lauri.hjelm@metla.fi

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi