[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 18.9.2002

  Metlan Risto Seppälästä Moskovan valtiollisen metsäyliopiston kunniatohtori

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) professori Risto Seppälä vihittiin Moskovan valtiollisen metsäyliopiston kunniatohtoriksi 10.9.2002. Kunniatohtorin arvonimi myönnettiin Seppälälle tunnustuksena aktiivisesta toiminnasta metsäalan kansainvälisissä järjestöissä ja metsäsektoria koskevaa kansainvälistä tutkimusta edistäneestä tutkimustoiminnasta. Myönnetty kunniatohtorin arvo oli järjestyksessä viides yliopiston historiassa.

Seppälä on toiminut metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) presidenttinä vuodesta 2001 ja varapresidenttinä vuosina 1996-2000. Lisäksi Seppälä oli IUFROn vuoden 1995 maailmankongressin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Vuosina 1991-92 Seppälä johti menestyksekkäästi Euroopan Metsäinsti-tuutin EFIn perustamisprojektia: nykyisin EFIin kuuluu 134 jäsenorganisaatiota 36 maasta.

Perusteluissaan Moskovan valtiollinen metsäyliopisto nosti esille myös Seppälän toiminnan Kansainvälisen systeemiananalyysin tutkimuslaitoksessa, IIASAssa (International Institute for Applied Systems Analysis, Itävalta). IIASAn ensimmäisen metsäprojektin perustajana ja johtajana Seppälä myötävaikutti 1980-luvun alussa siihen, että laaja yhteistyö silloisen Neuvostoliiton ja länsimaiden metsäntutkijoiden välillä käynnistyi. Sittemmin Seppälä edisti venäläisten tutkijoiden osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön toimiessaan IIASAn hallintoneuvoston jäsenenä 1990-98.

Moskovan valtiollinen metsäyliopisto on yksi maailman suurimmista metsäalan yliopistoista. Yliopistossa on 12 tiedekuntaa, joissa metsätieteiden lisäksi opiskellaan muun muassa puunjalostusta ja avaruusteknologiaa. Yliopistosta onkin valmistunut avaruudessa käyneitä kosmonautteja, ja sillä on yhteistyötä muun muassa NASAn kanssa. Opiskelijoita yliopistossa on 13 000 ja henkilökuntaa 2000, näistä professoreita ja muita opettajia lähes 700.

Risto Seppälä on väitellyt tilastotieteestä Helsingin yliopistossa vuonna 1971. Metsäntutkimuslaitokseen hän tuli töihin vuonna 1966. Metlassa Seppälä on ollut muun muassa tutkimusjohtajana ja toimii nykyisin professorina erityisalanaan metsäsektorin strategiset kysymykset. Suomen Akatemian tutkijaprofessoriksi (nykyisin Akatemiaprofessori) hänet nimitettiin vuonna 1986.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Risto Seppälän yhteystiedot:
Professori Risto Seppälä, Metsäntutkimuslaitos,
puh. (09) 8570 5330, sähköposti risto.seppälä@metla.fi
kotisivu http://www.metla.fi/pp/RSep/

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi