[METLA Tiedote]

Julkaistavissa 2.9.2002

 

Keskuslaboratoriosta akkreditoitu laboratorio
- Metlan Keskuslaboratorion testaustoiminta täyttää kansainväliset kriteerit

Keskuslaboratorion pitkäaikainen työ laadun parantamiseksi on arvioitu Mittatekniikan keskuksen FINAS-yksikön toimesta. Keskuslaboratorio on nyt Mittatekniikan keskuksen akkreditoima testauslaboratorio T203 (päätös T203/A1/2002, 21.8.2002). Akkreditointipäätös on voimassa 21.8.2006 asti.

Akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista. Sen avulla voidaan luotettavasti todeta laboratorion pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus myös kansainvälisesti. Keskuslaboratorion testaustoiminta täyttää kansainvälisen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset. Standardi sisältää kaikki ne standardien ISO 9001 ja ISO 9002 vaatimukset, jotka ovat oleellisia laboratorion laatujärjestelmään kuluville testauspalveluille. Keskuslaboratorion toiminta on dokumentoitu laatukäsikirjassa, menettelyohjeissa sekä erilaisissa menetelmä- ja käyttöohjeissa.

Akkreditointi on menetelmäkohtaista. Keskuslaboratorion pätevyysalueeseen kuuluvat tällä hetkellä seuraavat veden kemialliseen testaukseen liittyvät menetelmät:

  • pH (SFS 3021)
  • sähkönjohtavuus (SFS-EN 27888)
  • nitriitti- ja nitraattitypen summa (SFS-EN ISO 133395)
  • ammoniumtyppi
  • liuennut kokonaistyppi (SFS-EN ISO 11905-1)
  • liuenneet pää- ja hivenalkuaineet Al, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Si ja Zn (ISO 11885)
  • kloridin, nitraatin, fosfaatin ja sulfaatin määrittäminen (SFS-EN ISO 10304-1).

Pätevyysaluetta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös kasvi- ja maanäytteiden testaamiseen.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja:

  • Laatupäällikkö, Tarja Tapanila, puh. 85705 808, sähköposti tarja.tapanila@metla.fi
  • Laboratorion johtaja, Maija Jarva puh. 85705 440, sähköposti maija.jarva@metla.fi
  • Metlan laboratoriot

Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi