[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 23.8.2002

 

Kaksi professorinimitystä Metlassa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 21.8.2002 kaksi professoria virkoihinsa. Filosofian tohtori (FT) Heikki Henttosen nimitettiin metsäeläintieteen professorin virkaan 1.9.2002 alkaen. Metlan Joensuun tutkimuskeskukseen perustettavaan uuteen kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virkaan nimitettiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori (MMT) Timo Karjalainen 1.10.2002 alkaen.

Metsäeläintieteen professorin virka
Metsäeläintieteen professorin viran tutkimusala kattaa metsätaloudellisesti merkitykselliset eläimet, niiden ekologian ja niiden aiheuttamat tuhot sekä metsäeläimistön ja metsätalouden ekologisen kestävyyden väliset yhteydet. Perinteisesti viran tehtävät ovat kohdistuneet metsänuudistamista, varttuneen metsän kasvatusta ja puutavaran laatua uhkaavien tuhoeläinten tutkimiseen. Nykyisin metsäeläintiede painottuu myös voimakkaasti luonnonsuojelubiologiaan ja populaatiobiologiaan. Viran sijaintipaikka on Metlan Vantaan tutkimuskeskus.

FT Heikki Henttonen valittiin virkaan kymmenen hakijan joukosta. Henttonen on opiskellut eläintiedettä Helsingin yliopistossa, jossa hän väitteli tohtoriksi vuonna 1987. Metsäntutkimuslaitoksella Henttonen on työskennellyt tutkijana vuodesta 1988, erikoistutkijana vuodesta 1995 ja metsäeläintieteen määräaikaisena professorina vuodesta 2000. Henttonen on tutkijana tuottelias ja kansainvälinen. Hänen tutkimusaiheitaan ovat muun muassa pikkunisäkkäät, muut kasvinsyöjät sekä nisäkkäiden loiset ja virukset.

Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin virka
Kansainvälisen metsätalouden, erityisesti siirtymätalouksien professorin viran tieteenalaan kuuluu vertaileva metsäpolitiikka siirtymä- ja markkinatalouksien välillä sekä eri siirtymätalouksien kesken. Tutkimus kohdistuu Venäjän ja muiden siirtymätalouksien kestävään metsätalouteen ja metsäsektorin markkinoiden ja metsäpolitiikan välisiin yhteyksiin. Virka on yhteinen Joensuun yliopiston kanssa, ja sen sijaintipaikka on Metlan Joensuun tutkimuskeskus.

MMT Timo Karjalainen valittiin viiden hakijan joukosta. Hän on opiskellut Joensuun yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa, josta hän on väitellyt tohtoriksi vuonna 1997. Karjalainen on toiminut tutkijana Joensuun yliopistossa ja vuodesta 1997 Euroopan metsäinstituutissa, aluksi vanhempana tutkijana ja sitten ohjelmajohtajana. Karjalaisen tutkimusaiheet ovat liittyneet mm. hiilitaseeseen ja metsävarojen kehitykseen Euroopassa. Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin toimikunnissa, mukaan lukien hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n. Hänellä on runsaasti kokemusta yhteistyöstä Venäjän ja muiden siirtymätalouksien maiden tutkijoiden kanssa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja
Kari Mielikäinen puh. (09) 8570 5240 tai 040 575 1713, sähköposti: Kari.Mielikainen@metla.fi

Professorien yhteystiedot:
Professori Heikki Henttonen
puh. (09) 8570 5477 tai 040 521 9451, sähköposti: Heikki.Henttonen@metla.fi
kotisivu http://www.metla.fi/pp/HkHe/

Professori Timo Karjalainen
puh. (013) 252 0240 tai 050 567 8861, sähköposti: Timo.Karjalainen@efi.fi
kotisivu http://www.efi.fi/staff/karjalainen.html

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi