[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 9.8.2002

 

 

Metla tutkii pohjoisen männyn erityisominaisuuksia
yhteistyössä Lapin puuohjelman kanssa

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on käynnistänyt laajat tutkimukset pohjoisen mäntypuun erityisominaisuuksista ja niiden hyödyntämisestä modernissa puutuoteteollisuudessa. Jatkoksi on suunnitteilla myös selvitys tällaisen puun hakkuumahdollisuuksista ja saatavuudesta eri seutukunnissa Lapissa ja Koillismaalla. Tutkimukset toteuttavat Metlan Rovaniemen tutkimusasema ja Joensuun tutkimuskeskus yhteistyössä Lapin puuohjelman, maakunnan puutuoteteollisuuden ja metsätalouden kanssa. Tuloksia on luvassa vuosina 2003-04.

Tutkimuksissa etsitään pohjoisen hitaasti kasvaneelle mäntypuulle kokonaan uusia kilpailukykytekijöitä. Nämä tekijät voivat olla teknisiä, esim. puun kovuus, säänkestävyys, työstettävyys ja pintakäsiteltävyys, samoin kuin ulkonäköön liittyviä, kuten puun väri ja syyrakenne. Samalla varmistetaan vanhoja käsityksiä tiheäsyisen, sydänpuupitoisen, mutta sisäosistaan usein varsin kuivaoksaisen ja sisävikaisen puuaineen eduista ja haittapuolista. Erityisominaisuuksia tutkitaan vertailemalla Pohjois-Suomen puuta Keski-Suomesta ja Saimaan alueelta saatavaan puuhun, jolla on puolestaan omat kilpailukykyä antavat ominaisuutensa.

Puutuoteteollisuuden kehittämisen ja puun menekin parantamisen kannalta on jatkojalostuksen lisääminen olennaisen tärkeää. Tästä syystä tutkimuksissa keskitytään sellaisiin männyn erityisominaisuuksiin, joilla on merkitystä pitkälle jalostettujen rakennuspuusepäntuotteiden sekä sisustamisen ja erikoisrakentamisen tuotteiden markkinoinnille ja valmistukselle.

Nyt käynnistettyjen tutkimusten tuloksia sovelletaan ennen kaikkea pohjoista puuta käyttävän teollisuuden tuotteiden markkinoinnissa samoin kuin tuotantoteknologian ja puunhankinnan kehittämisessä. Lapin puuohjelmalla on tärkeä rooli siirrettäessä tuloksia Lapin ja Koillismaan puutuotealan yritysten käyttöön. Tuloksia hyödynnetään myös Lappiin ja Koillismaalle suunnitellussa jatkotutkimuksessa, jossa selvitetään kilpailukykyisiä ominaisuuksia omaavan mäntyraaka-aineen saatavuus seutukunnittain keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja teknis-taloudellinen hyödynnettävyys puutuoteteollisuuden käyttöön.

Tutkimukset toteutetaan pääosin Metlan Rovaniemen tutkimusasemalta käsin. Sallan toimipaikalla on merkittävä tehtävä metsämittauksissa, koepuiden hankinnassa ja puunäytteiden käsittelyssä. Joensuun tutkimuskeskuksen puutieteen tutkijaryhmä vastaa puuteknologisista tutkimuksista. Tiivis yhteydenpito tutkimusten käynnistymiseen vahvasti vaikuttaneeseen Lapin puuohjelmaan ja sen kärkiyritysryhmään jatkuu hankkeen edetessä.

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.


Lisätietoja:

  • Tutkimusaseman johtaja (vt.) Mikko Hyppönen, Rovaniemi, p. (016) 336 4200,
    mikko.hypponen@metla.fi
  • Professori Erkki Verkasalo, Joensuu, p. (013) 251 4143, erkki.verkasalo@metla.fi
  • Ohjelmapäällikkö Antero Lepojärvi, Lapin puuohjelma, p. (016) 330 1210,
    antero.lepojarvi@lapinliitto.fi

Tutkimushanke: Männyn laatutekijät puutuoteteollisuudessa
Tutkimusohjelma: Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi