[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 22.7.2002

 

Uusin tieto bio- ja geenitekniikan käytöstä metsäpuiden jalostuksessa

Bio- ja geenitekniikka eivät vielä ole käytännön metsänjalostuksen arkipäivää. Tällä hetkellä niitä käytetään tutkimuksessa pyrittäessä selvittämään metsäpuiden geeniperimää, perimän vaihtelua ja vaikutuksia puiden kasvuun ja kukintaan, tuhonkestävyyteen, sopeutumiskykyyn ja muihin ominaisuuksiin.

Uusin Metsätieteen aikakauskirja (2/2002) käsittelee bio- ja geenitekniikkaa metsänjalostuksessa. Tieteen torin seitsemässä artikkelissa alan tunnetut suomalaiset tutkijat pohtivat niin tutkimuksen nykytilaa, uuden teknologian tutkimukselle ja käytännön metsänjalostukselle tarjoamia mahdollisuuksia kuin uuden teknologian käyttöön liittyviä haasteitakin. Samalla he valaisevat tutkimuksen uusimpia tuloksia metsätaloudellisesti tärkeiden puulajiemme - havupuiden ja koivun - osalta.

Tutkijoita askarruttavat muun muassa,

  • Miten tunnistaa metsäpuidemme geeniperimä ja sen vaikutukset?
  • Miten geenitekniikkaa voidaan käyttää tutkimuksessa?
  • Mitkä ovat bio- ja geenitekniikan mahdollisuudet metsäpuiden jalostuksessa?
  • Millaisia ympäristövaikutuksia siirtogeenisiin puihin liittyy?

Näiden lisäksi bio- ja geenitekniikan käyttöön liittyy monia muita tieteellisiä, eettisiä, poliittisia ja teknologisia kysymyksiä, joihin etsitään parhaillaan vastauksia.

Tutkimusartikkelit ja tutkimusselosteet
Metsätieteen aikakauskirja 2/2002 sisältää kaksi tutkimusartikkelia: "Nuorten haapaviljelmien alkukehitys" sekä "Pohjoisten metsäkeskusten yhteistyöryhmät ja niiden osallistuminen alueellisten metsäohjelmien laadintaan". Tutkimusartikkeleiden lisäksi Metsätieteen aikakauskirjassa on tiiviitä selosteita tutkimuksista; uusimmassa numerossa aiheena on muun muassa topografian vaikutus männynversosurman esiintymiseen Etelä-Suomessa.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

Lisätietoja:
Metsätieteen aikakauskirja 2/2002.
Tilaukset: Metsätieteen aikakauskirja, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. (09) 857 051, faksi (09) 625 308, sähköposti silva.fennica@metla.fi


Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisevat yhteistyössä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura (SMS). Sarjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäalaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Metsävarat-osastossa julkaistaan puuvarojen, metsien ja metsäluonnon tilan inventointituloksia ja kehityslaskelmia. Muita metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia julkaistaan sarjan Tieteen Tori- ja Puheenvuoro-palstoilla. Metsätieteen aikakauskirja ilmestyy neljästi vuodessa.

 

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi