[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 19.6.2002

 

Vain viidesosa metsänomistajista kaupunkilaisia
Metsäomistuksen tavoitteet entistä monipuolisempia

Muuttoliike ei kohdistu metsänomistajiin samassa suhteessa kuin muuhun maalaisväestöön. Yleisestä kaupungistumiskehityksestä huolimatta noin 60 prosenttia metsänomistajista asuu yhä maaseudun haja-asutusalueilla, ja vain 20 prosenttia yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Vahvimmin metsänomistuksen rakennetta muuttaa nyt ikääntyminen.

Aiemmin muutokset elinkeinorakenteessa muokkasivat voimakkaasti myös metsänomistajakunnan rakennetta. Viime vuosikymmenellä tämä yhteys on heikentynyt. Metsäntutkimuslaitoksen tuoreen tutkimuksen mukaan metsänomistajakunnan rakennetta muuttaa nyt selkeimmin väestön ikääntyminen. Tutkimuksessa selvitettiin valtakunnallisella postikyselyllä yksityismetsänomistajakunnan rakennetta, tavoitteita ja käyttäytymistä.

Metsänomistajien keski-ikä nousi 1990-luvulla 54 vuodesta 57 vuoteen ja eläkeläisistä tuli lukumääräisesti suurin metsänomistajaryhmä. Toiseksi suurin ryhmä ovat palkansaajat. Aktiivimaanviljelijöiden osuus metsänomistajista on laskenut kymmenessä vuodessa kolmasosasta viidesosaan. Tämä osoittaa maatalouden ja metsätalouden eriytymisen jatkuneen 1990-luvulla.

Naisten osuus metsänomistajista kasvoi 1990-luvulle saakka, mutta kasvu näyttää taittuneen. Tällä hetkellä joka neljäs metsänomistaja on nainen.

Metsänomistajien tavoitteet ovat nyt entistä monipuolisempia. Valtaosalle omistajista puuntuotanto on yhä keskeisin tavoite, mutta puolet metsänomistajista korostaa sen rinnalla myös muita hyötyjä. Viidesosa metsänomistajista arvostaa ensi sijaisesti virkistyshyötyjä. Lähes yhtä moni korostaa metsän merkitystä työtilaisuuksien antajana. Metsän antamaa taloudellista turvaa ja säännöllisiä tuloja painottaa runsas kymmenesosa omistajista.

Tutkijat arvioivat, että muutokset metsänomistajakunnassa jatkuvat samankaltaisina vielä pari vuosikymmentä. Ei ole viitteitä siitä, että rakennemuutos vähentäisi puun tarjontaa tai kiinnostusta metsien hoitoon. Tilanne saattaa muuttua, kun suurten ikäluokkien omaisuus joutuu uusjakoon.

Lue lisää aiheesta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja: Heimo Karppinen, Harri Hänninen, Pekka Ripatti, Metsäntutkimuslaitos, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki, puh. (09) 857 051, faksi. 8570 5717, sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi, Karppinen gsm 050 3705 134

Julkaisu: Karppinen, H., Hänninen, H. & Ripatti, P. 2002. Suomalainen metsänomistaja 2000.Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 852.

Tutkimushanke: Metsäpolitiikka yksityismetsätalouden ohjaajana

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä, Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05 260, sähköposti: info@metla.fi