[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 6.6.2002

 

Metla vahvistaa edelleen alueellisia yksiköitään
- Parkanon tutkimusasemalle suometsätieteen professori

Metsäntutkimuslaitos vahvistaa alueellisten tutkimusasemiensa vaikuttavuutta sijoittamalla uudistetun suometsätieteen, aiemman suontutkimuksen professorin viran Parkanon tutkimusasemalle. Suontutkimuksen professorin virka perustettiin Metlaan vuonna 1928 ja viran sijoituspaikkana on tähän asti ollut Vantaan tutkimuskeskus. Suometsien tutkimus on ollut Karvian varavankilan suopelloilla toimintansa aloittaneen Parkanon tutkimusaseman painoala jo neljän vuosikymmenen ajan. Monet Metlan nykyisistä suontutkijoista työskentelevät Parkanossa.

Suontutkimuksen merkitys kasvamassa
Suometsissä kasvaa nykyään jo viidennes metsiemme kokonaispuustosta ja lähes neljännes kokonaiskasvusta. Ojitusten ansiosta kasvun ennustetaan kohoavan edelleen 2020-luvulle saakka, mikä korostaa suometsien merkitystä puuntuotannossa. Ojitetuilta turvemailta tulevan puun osuuden metsien hakkuista arvioidaan kohoavan vuoteen 2025 mennessä runsaasta 10 prosentista yli 20 prosenttiin.

Ojitettujen soiden kasvukyvyn ylläpitäminen vaatii lisää tutkimustietoa ojien kunnostustarpeesta, turpeen ravinnevaroista ja pinnaltaan kuivuneiden soiden uudistamisesta. Myös puunkorjuussa tarvitaan soilla erilaisia koneita ja menetelmiä kuin kivennäismailla.

Soiden kunnostusojitus ja terveyslannoitus edellyttävät toimenpiteiden ympäristövaikutusten arvioimista ja tutkimus- ja kehitystyötä haittojen minimoimiseksi. Suometsien ravinnetasapainon ylläpitämiseksi on kehitettävä hidasliukoisia lannoitteita. Ojitetut suot ovat myös merkittävä hiilinielu, mikä edellyttää entistä vahvempaa tutkimuspanosta. Samoin turvetuotannosta vapautuneiden suonpohjien metsitykseen ja soiden ennallistamiseen sekä luonnontilaisten soiden ekologiaan liittyy paljon avoimia kysymyksiä.

 

 
HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.

 

Lisätietoja:
johtaja Hannu Raitio, Metla/Parkanon tutkimusaasema, p. (03) 443 5241, gsm 040 503 6665, sähköposti: hannu.raitio@metla.fi
professori Seppo Kaunisto, p. (03) 44 351, gsm 040 511 8369, sähköposti: seppo.kaunisto@metla.fi

 

Tutustu Parkanon tutkimusasemaan

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi