[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 6.6.2002 klo 16.30

 

Kansainvälisesti merkittävä puurakennus Metlalle Joensuuhun

Metsäntutkimuslaitoksen (Metlan) Joensuun tutkimuskeskukselle rakennettavan puurakenteisen toimistotalon suunnittelukilpailun on voittanut Arkkitehtitoimisto Sarc Oy, tekijänä arkkitehti Antti-Matti Siikala. Kutsukilpailun järjestivät hankkeen rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt ja rakennuksen käyttäjä Metla.

Kilpailun erityistavoitteena oli, että ratkaisu perustuu suomalaisen puun uuteen ja innovatiiviseen käyttöön. Ratkaisun tuli myös vahvistaa innovatiivisen työympäristön syntymistä sekä ilmentää Metlan roolia monitieteisenä tutkimuslaitoksena. Palkintolautakunnan mukaan voittanut työ ilmentää hyvin edellä mainittuja kilpailulle asetettuja tavoitteita. Puurakenteinen toimitalo tulee korostamaan näkyvästi vahvaa kansainvälistä metsä- ja puuosaamista Joensuussa.

Voittanut ehdotus perustuu kehämäiseen, keskeispihaa kiertävään ratkaisuun. Sisäänkäyntialuetta hallitsevat kelohonkaiset puuseinät. Tulija johdatellaan rakennuksen sisäänkäynnille puutasoja pitkin. Aulatilan katto on kannateltu komeilla kimppupilareilla. Pohjaratkaisu vastaa hyvin käyttäjän odotuksia ja on joustava mahdollisille myöhemmille muutoksille.

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n lisäksi kilpailuun kutsuttiin Arkkitehtityöhuone Oy, Arkkitehdit FLN Oy, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy sekä Arkkitehtitoimisto Kirsti Sivén. Palkintolautakunnan mukaan ehdotuksissa on tutkittu ansiokkaasti puupohjaisia rakennejärjestelmiä ja niiden soveltuvuutta useampikerroksiseen toimitilarakennukseen.

Metsäntutkimuslaitos on toiminut Joensuussa 21 vuotta. Joensuun tutkimuskeskuksessa on runsaasti puurakentamista tukevaa puutieteen tutkimusta. Tutkimuskeskuksessa toimii Metlan kuuden muun tutkimuspainoalan lisäksi valtakunnallinen puutieteen professori ja 7-9 tutkijan työryhmä. Uuden Metla-rakennuksen toimistotiloihin tulee 225 työpistettä. Rakennuksessa on lisäksi työtiloja Joensuun kaupungin ja yliopiston työntekijöille. Rakennuksen suunnittelu käynnistetään välittömästi. Rakennustyöt alkavat keväällä 2003 ja rakennus valmistuu vuoden 2004 lopulla.

Lisätietoja:
Tutkimuskeskuksen johtaja Jari Parviainen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuu p.( 013) 2514010, sähköposti jari.parviainen@metla.fi
Palkintolautakunnan puheenjohtaja yli-insinööri Jukka Riikonen, Senaatti-kiinteistöt p. 020 5811 230, sähköposti jukka.riikonen@senaatti.com

 

Tarkemmat tiedot kilpailun voittajasta ja palkintoraadista

Tutustu Joensuun tutkimuskeskukseen.

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi