[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 6.6.2002

 

Metsää poltetaan Hämeessä tänä kesänä
Tutkimuksella selvitetään metsäpalojen käyttäytymistä ja ympäristövaikutuksia

Laajaan kansainväliseen SPREAD -metsäpalotutkimukseen liittyvät maastokokeet käynnistyvät Hämeessä tällä viikolla. Metsää poltetaan useita kymmeniä hehtaareja Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikön lähistöllä sekä Vesijaolla, Lammin ja Padasjoen kunnissa kesä-heinäkuun aikana sään salliessa.

Tutkimuksen avulla on tarkoitus muun muassa kehittää metsien paloherkkyysluokitusta, tutkia tulen käyttäytymistä ja selvittää tulen käytön ekologisia ja ekonomisia vaikutuksia. Erityistavoitteena on tutkia luonnonmetsien piirteiden palauttamista talousmetsään. Koemetsäalat sijaitsevat eri-ikäisissä mänty- ja kuusimetsissä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Metsähallituksen, UPM Kymmenen sekä Hämeenlinnan kaupungin mailla ja Evon opetusmetsässä. Poltettavaksi valituissa koemetsissä ei ole tutkimuksen alkaessa erityisiä luontoarvoja. Maastokokeet liittyvät Helsingin yliopiston, sisäasiainministeriön ja Metlan vetämään yhteistutkimushankkeeseen, joka on osa EU:n rahoittamaa monikansallista metsäpalotutkimusta. Suomessa tutkimusta rahoittavat lisäksi mm. Palosuojelurahasto, Suomen Luonnonvarain tutkimussäätiö ja Suomen Akatemia.

Turvallisuussyistä on kaikkien polttokohteissa vierailevien hankittava tulolleen tutkimuksen johdon suostumus. Vierailijat eivät saa tulla omilla autoillaan suoraan polttokohteille tai niille johtaville metsäautoteille. Vierailijoiden opastuskeskuksena toimii HAMK/ Evon yksikön yhteydessä toimiva Evokeskus, josta annetaan ohjeet vierailua varten. Saavuttuaan Evokeskukseen on vierailijoiden otettava yhteys tutkimuksen johtoon ja varmistettava vierailun sopivuus kuhunkin tilanteeseen. Evokeskuksesta pyritään järjestämään vierailijoille kuljetus maastoon ja takaisin.

Lisätietoja:

  • vierailuohjeet:
    Evokeskus avoinna ma-su klo.10-16
    puh. (03) 646 53 25
    sähköposti: evokeskus@hamk.fi

  • tarkempia tietoja: Jonna Kortesuo puh. 050-576 7643
  • .

 

Tutkimushanke:
Tulen merkitys ja käyttö boreaalisessa metsässä

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi