[METLA Tiedote]

 

 

Julkaistavissa 27.5.2002

 

Suomi ja maailmanperintö -seminaari Kolilla

Kolin kansallispuistossa järjestetään 27.-28.5.2002 Suomi ja Maailmanperintö -seminaari, johon osallistuu nelisenkymmentä suomalaista maailmanperintökohteiden asiantuntijaa. Seminaari selvittää UNESCO:n maailmanperintöluetteloon hyväksyttyjen suomalaisten kohteiden ja mahdollisten uusien ehdokaskohteiden perintöarvoja, hankkeiden valmistelutapoja ja aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia. Tarkoituksena on parantaa valmiuksia kehittää nykyisten perintökohteiden käyttöä ja suojelua ja valmistella uusia ehdokaskohteita.

Seminaarin järjestävät Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus, ympäristöhallinto ja Museovirasto. Seminaariin osallistuu tutkijoita myös Geologian tutkimuskeskuksesta ja Joensuun yliopistosta.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä esitellään Suomen nykyiset Maailmanperintäkohteet: Suomenlinna, Vanha Rauma, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Petäjäveden vanha kirkko sekä Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue.

Toisena seminaaripäivänä keskitytään mahdollisiin tuleviin ehdokaskohteisiin. Ympäristöministeriön ylitarkastaja Jukka-Pekka Flander ja museoviraston tutkija Margaretha Ehrström esittelevät luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden arviointia ja hankkeiden valmistelun vaiheita. Lisäksi eri asiantuntijat esittävät tutkimustietoa hankekokonaisuuksista. Esillä ovat Järvi-Suomen luonto- ja kulttuurikohteiden verkosto, Vaasan maannousemisrannikon hanke ja Suo-Suomen suokohdeverkosto. Koli ja Järvi-Suomen kansallispuistot muodostavat osan itäisen Suomen järviseudun perinnön selvityshankkeesta, jossa pääpaino on geologialla ja kaskikulttuurilla.

Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Jarkko Saarinen tarkastelee perinne- ja kulttuurimatkailua suojelun ja käytön välisen tasapainoilun näkökulmasta. Jos maailmanperintöohjelma nähdään suojelukohteiden matkailukäytön edistämisohjelmana, se voi edistää aluetaloudellista kehitystä mutta myös muodostaa uhan suojeluarvojen säilymiselle.

Seminaari huipentuu tiistaina 28.5.2002 klo 14.30-15.30 Luontokeskus Ukon auditoriossa pidettävään asiantuntijoiden paneelikeskusteluun, joka on avoin myös yleisölle ja tiedotusvälineille. Keskustelun teemana on uusien maailmanperintöhankkeiden valmistelu ja niiden vaikutusten arviointi. Paneelikeskustelun puheenjohtaja on johtaja Jaakko Antti-Poika Suomenlinnan hoitokunnasta.

 

HUOM! Kaikki Metlan puhelinnumerot ovat muuttuneet v. 2003.
Metlan valtakunnallisen vaihteen numero on 010 2111.Lisätietoja:
Lasse Lovén, Metla, Joensuun tutkimuskeskus, Kolin kansallispuisto, gsm 049 104 346
Merja Lindroos, Metla, Luontokeskus Ukko, p. (013) 6888 400
Matti Määttä, Metsähallitus, Itä-Suomen alue, gsm 040 7340 684

Tietoa Kolin kansallispuistosta

Metlan ajankohtaista-sivulle


Metlan tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/
Metla/Viestintä Unioninkatu 40 A, 00170 HELSINKI, puh. (09) 857 05260 sähköposti: info@metla.fi